Hopp til innhold

Spillefilm

Flukten fra Øst-Tyskland (Ballon)

To familier planlegger å flykte fra Øst-Tyskland i en hjemmelaget luftballong. Flukten fra Øst-Tyskland bygger på en sann historie og var en stor publikumssuksess da den gikk på kino i Tyskland.

Om filmen

I filmens begynnelse får vi vite at det i perioden 1976–1988 var nesten 40 000 mennesker fra Øst-Tyskland som mislyktes i å flykte til Vesten. Myndighetene i DDR anså dem som forrædere. Flere ble drept i rømningsforsøket, mens andre ble satt i fengsel.

Dette er bakteppet for den tyske spillefilmen Flukten fra Øst-Tyskland, som bygger på faktiske hendelser. To familier fra Øst-Tyskland bestemmer seg for å bygge en luftballong i all hemmelighet. Målet er at de ved hjelp av ballongen skal klare å flykte til Vesten. Flukten krever nøye forberedelser, og utfordringene står i kø. Det er informanter overalt, og Stasi begynner å bli mistenksomme.

Filmen ble sett av over én million mennesker da den gikk på kino i Tyskland.

Tyskland etter andre verdenskrig

Gjennom å se filmen kan du bli bedre kjent med konsekvensene av oppdelingen av Tyskland etter andre verdenskrig og opptakten til Berlinmurens fall, 9. november 1989.

Filmen kan bidra med perspektiv som er relevante innenfor det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Dette kan for eksempel være problemstillinger knyttet til overvåking og totalitære samfunn, eller å se begrepene kommunisme, sosialisme og demokrati i en historisk sammenheng.

Filmanalyse

Flukten fra Øst-Tyskland er en film som byr på en fargerik framstilling av 70-tallet. Spenningen i filmen er bygd opp gjennom en tradisjonell dramaturgi, og den har flere hovedkarakterer og bikarakterer.

I en mediefaglig sammenheng åpner filmen for analyser av hvordan den fremstiller Øst-Tyskland, av filmens dramaturgi og av karakterer.

CC BY-SASkrevet av Anne Cathrine Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 06.01.2022

Læringsressurser

Filmanalyse