Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øvelse: Registrering av treantall

Når vi gjør skjøtselstiltak i skogen, har vi behov for å vite treantallet per dekar. I denne øvelsen lærer du hvordan vi finner dette.
Person som teller antall trær i en sirkel med radius 3,99 meter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I skogbruket forholder vi oss ofte til treantall per dekar. Eksempler på situasjoner der vi trenger å vite treantallet:

 • planting av skog – kontrollere at treantall blir riktig
 • ungskogpleie og tynning – finne ut om det er behov for tiltak og kontrollere treantall underveis i arbeidet

Et dekar er 1000 kvadratmeter. Det er mye arbeid og lite hensiktsmessig å telle trær på et så stort areal. Vi tar derfor noen prøveflater der vi teller trærne. Prøveflatene er på 50 kvadratmeter. Antallet trær per prøveflate multipliseres med 20. Vi får da treantallet per dekar. For å få så nøyaktige registreringer som mulig tar vi flere prøveflater og regner ut gjennomsnittet av målingene.

Utstyr

 • teleskopstang eller en lang pinne på 3,99 meter. Et målebånd eller snor kan også brukes.
 • telefon eller noe annet å notere tall på og eventuelt en kalkulator

Slik gjør du målingene:

 1. Still deg opp et sted i .
 2. Stå på samme sted mens du svinger teleskopstanga rundt deg i en sirkel.
 3. Tell alle trær som kommer innenfor sirkelen. Trær der halve stammen kommer innenfor, skal telles med.
 4. Er det trær du er usikker på, tar du med annethvert slikt tre i tellinga.
 5. Ta treantallet du får på flata, og multipliser dette med 20. Du regner da om til treantall per dekar. Noter treantallet du får per dekar. Eksempel: det står 9 trær på prøveflata. Dette tilsvarer  9·20=180 trær per dekar.
 6. For å finne treantallet i bestandet gjør vi flere målinger. Prøveflatene skal legges ut tilfeldig. Det kan du gjøre ved å skritte opp et visst antall skritt mellom hver flate, eller kaste ei kongle og ta neste måling der den lander. På hver prøveflate regner du om til treantall per dekar med å multiplisere med 20 og noterer dette tallet.
 7. Til slutt regner du ut gjennomsnittet av målingene du har tatt: Summer treantallet du kom fram til på hver flate, og del summen på antall prøveflater.

Eksempel

a) Du gjør målinger på 5 prøveflater og får følgende antall trær i disse prøveflatene:

9, 10, 11, 8, 12

Hva blir treantallet per dekar for hver av disse prøveflatene?

Løsning

9·20 = 18010·20 = 20011·20 = 2208·20 = 16012·20 = 240

b) Hva blir det gjennomsnittlige treantallet per dekar?

Løsning

Gjennomsnittet blir

180+200+220+160+2405=200

Målingene dine viser i dette tilfellet at det i gjennomsnitt står 200 trær per dekar i dette bestandet.

Utforsk!

1) Finn en raskere måte å komme fram til svaret i oppgave b) på ut i fra antallet trær i de fem prøveflatene. Klarer du også å bevise at måten din alltid gir riktig svar?

2) Hvorfor multipliserer vi antallet trær i ei prøveflate med 20?

Tips til oppgaven

Regn ut arealet av ei prøveflate.

Løsning

Arealet av ei prøveflate er

A = π·r2=3,14·3,99 m2= 49,99 m2 50 m2

Vi ønsker å finne ut hvor mange trær det er i et dekar. Arealet av et dekar er 1 000 m2. Hvor mange prøveflater må til for å få et dekar? Det finner vi ut ved å dele ett dekar på ei prøveflate.

1 000 m250 m2=20

Multipliserer vi antall trær i ei prøveflate med 20, får vi altså hvor mange trær det vil være på et dekar hvis trærne står like tett som i prøveflata!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 03.02.2021

Læringsressurser

Areal og omkrets