Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Snøskred

Ved fare for snøskred kan man bruke kart og matematikk for å beregne den sikreste ruta i terrenget.

Tregangerregelen

Illustrasjon som viser at trygg avstand fra en fjellskråning er 3 ganger så langt unna som høyden opp til punktet der skredet kommer fra. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Er du 500 meter under toppen av et fjell hvor det er fare for snøskred, må du være tre ganger så langt unna, dvs. 1500 meter fra toppen for å være helt trygg.

Oppgave

Kart over Nattane. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

En skiløper står ved den røde pilen på kartet og er på tur langs den stiplede løypa som går videre rundt Halletjørne. Isen på vannet er sikker og skiløperen ønsker å gå rett over vannet for å spare tid.

Det kan se ut til at det kan være fare for snøskred ved fjellsiden Nattane.

Bruk informasjonen ovenfor om tregangerregelen for å beregne løypa skiløperen bør følge for å unngå å være i faresonen ved et eventuelt snøskred.

På kartet er høydekurvene 50 meter.

a) Tegn en hjelpefigur av fjellet med mål.

Løsning

Fjelltoppen Nattane har 6 høydekurver som vil tilsvare 300 høydemeter på ca. 250 meter.

Hjelpefigur snøskred
Åpne bilde i et nytt vindu

b) Beregn utfallsvinkelen.

Løsning

tanC = motstående katethosliggende katettanC=300250tanC=1,2    C=50,19°Utfallsvinkelen er 50,19°.

c) Hvor langt fra fjellet bør skiløperen gå? Bruk opplysningene ovenfor.

Løsning

Bruker tregangerregelen

3·300 m=900 mSkiløperen   900 meter ut fra fjelltoppen.

d) Regn ut utløpsvinkelen om man følger tregangerregelen.

Løsning

tanC = 300900tanC=13    C=18,4°Utløpsvinkelen blir 18,4°.

e) Vil skiløperen gå trygt over vannet med tanke på snøskred?

Løsning
Løypekart Nattane
Åpne bilde i et nytt vindu

Tegner inn en sirkel med radius 900 meter fra fjelltoppen.

Av figuren ser vi at skiløperen bør gå så lagt ut fra fjellet at det kan lønne seg å følge merket løype.

CC BY-NC-SASkrevet av Elisabet Romedal.
Sist faglig oppdatert 04.06.2020

Læringsressurser

Trigonometri