Hopp til innhold

Fagartikkel

Navn på hjørner og sider i trekanter

I systemet for navnsetting av hjørner og sider i trekanter, bruker vi stor og liten versjon av bokstavene a, b og c.

Gamle målemetoder. Illustrasjon.

Det er lurt å ha et system når vi setter navn på hjørner og sider i trekanter. Hjørnene betegner vi med store bokstaver, og sidene med små bokstaver. A kan også hentyde til vinkelen A eller A.

I stedet for trekant ABC skriver vi ofte ΔABC.

I ΔABC kaller vi siden BC for a, siden AC for b og siden AB for c.

Rettvinkla trekant ABC der liten a er motstående side til vinkel stor A og tilsvarende for de to andre vinklene. Illustrasjon.

Finner du systemet?

Siden a er den motstående siden til hjørnet A, siden b er den motstående siden til hjørnet B, og siden c er den motstående siden til hjørnet C. Dette gjelder enten trekanten er rettvinkla som på figuren over, eller ikke.

Sist faglig oppdatert 03.07.2019
Skrevet av Stein Aanensen, Olav Kristensen og Bjarne Skurdal

Læringsressurser

Trigonometri