Hopp til innhold

Oppgave

Navn på hjørner og sider i trekanter

Oppgavene nedenfor skal gjøres uten bruk av hjelpemidler.

2.7.1

Sett riktige navn (bokstaver) på sidene til trekanten nedenfor ut i fra navnene på hjørnene.

Trekant med hjørnene A, B og C. Illustrasjon.
vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

2.7.2

Gitt den rettvinklete trekanten ABC under.

Rettvinkla trekant ABC der vinkel C er 90 grader. Illustrasjon.

a) Sett navn på sidene.

vis fasit
Trekant. Illustrasjon.

b) Hvilken side er hypotenus?

vis fasit

c

c) Sett fra hjørnet A

1. Hvilken side er motstående katet?

vis fasit

a

2. Hvilken side er hosliggende katet?

vis fasit

b

d) Sett fra hjørnet B

1. Hvilken side er motstående katet?

vis fasit

b

2. Hvilken side er hosliggende katet?

vis fasit

a

Sist faglig oppdatert 28.06.2019
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Trigonometri