Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Drivkrefter bak periodisering

Hvordan man velger å periodisere, avhenger mye av hva slags historiesyn man har, og hvilke drivkrefter man mener er viktige. Drivkrefter kan være politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle.
Spinnemaskinen Spinning Jenny. Et slags stativ med rader med spoler montert på den ene kortenden og på midten. Flere tråder er spent fra den ene kortenden til den andre. På den ene langsiden er det et stort hjul med sveiv. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Lange linjer

Perioder kan være av ulik lengde og være ulikt inndelt. Argumentasjon rundt inndeling kan handle om å se enten historiens lange eller korte linjer. Et eksempel på lange perioder kan være å dele historien i tre: før overgangen til jordbruk, mellom "jordbruksrevolusjonen" og den industrielle revolusjon og tiden etter den industrielle revolusjon.

  1. Hva ble forandret ved "jordbruksrevolusjonen" og den industrielle revolusjon som tilsier at dette er to viktige skiller i historien? Hvilke lange linjer kan man peke på her? Hva er likhetene innenfor en periode, og hva er det som skaper overgang til en ny periode?

  2. Hvilke andre periodeinndelinger kjenner du til, og hva kan være årsaken til at man har disse inndelingene (hva er det som endres mellom periodene)?

Oppgave 2. Perioder i nyere tid

Diskuter i grupper.

  1. Hva slags drivkrefter i nyere tid synes dere er viktige? Dette kan være endringer i hvem som har makt, økonomisk vekst eller nedgang, frigjøring for stater eller folkegrupper med mer. Kanskje kan du komme på noen egne eksempler også? Velg dere et par drivkrefter og avgjør om disse kvalifiserer til å si at man har gått inn i en ny tidsperiode. Argumenter for hvorfor dere mener det betyr en ny periode eller ikke.

  2. Kan det være oppfinnelser som også endrer verden i så stor grad at vi går inn i en ny periode i historien?

  3. Hva slags periode mener dere vi er inne i nå? Hvilke sosiale, kulturelle, økonomiske eller teknologiske endringer kan skille vår tid fra tidligere tider? Hvis dere kunne ha navngitt "vår tid" – hva ville dere kalle den for å skille den fra andre perioder?

Relatert innhold

Periodisering handler om å dele historien inn i ulike perioder, eller epoker, og det kan brukes til å forklare og forstå den historiske utviklingen.

CC BY-SASkrevet av Eva Bratvold, Magnus Sandberg og Inga Berntsen Rudi. Rettighetshaver: Sandberg KANALT
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Å dele i perioder