Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Direkte og indirekte demokrati

I antikkens Athen hadde man et direkte demokrati, mens vi i Norge i dag har et indirekte demokrati. Hva er mest demokratisk?
Et barometer i et NRK-studio viser nei-flertall i EU-avstemningen i 1994. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Begrepsforklaringer

Undersøk og forklar kort:

  1. Hva er direkte demokrati?
  2. Hva er indirekte demokrati?
  3. Hva er forskjellene og likhetene mellom disse to ulike formene for demokrati?

Oppgave 2: Undersøk det athenske og norske demokratiet

  1. Undersøk hvordan det direkte demokratiet i Athen fungerte, og forklar kort.
  2. Undersøk hvordan det indirekte demokratiet i Norge fungerer, og forklar kort.
  3. Norge har også tatt i bruk direkte demokrati i enkelte tilfeller i moderne tid. Undersøk hvordan dette blir gjennomført, og i hvilke tilfeller dette er blitt gjort. Forklar kort.

Oppgave 3: Drøft påstanden

For borgerne i antikkens Athen betydde demokrati at de selv var med på å ta beslutninger som påvirket deres eget liv. Drøft påstanden:

Direkte demokrati er mer demokratisk enn indirekte demokrati.

Oppgave 4: Er et indirekte demokrati nok?

I nyere tid har Norge deltatt i flere kriger, som for eksempel i tidligere Jugoslavia i 1999, i Afghanistan i 2001 og i Libya i 2011. I 1999 og 2001 ble saken behandlet både i Regjeringen og på Stortinget, men i 2011 ble avgjørelsen tatt av Regjeringen alene. Dette er mulig etter norsk lov. Uansett ble ikke de norske velgerne spurt direkte i noen av tilfellene.

Å gå i krig er en alvorlig avgjørelse. Er det et demokratisk problem at velgerne ofte ikke får noen direkte medvirkning i slike store spørsmål, eller er et indirekte demokrati tilstrekkelig i slike tilfeller? Prøv å finne argumenter for begge synspunktene.

Oppgave 5: Indirekte demokrati i et moderne samfunn?

  1. Er det praktisk mulig å kun bruke en direkte form for demokrati i et moderne samfunn som Norge? Begrunn svaret!
  2. I hvilke tilfeller mener du man bør bruke direkte demokrati i Norge?

Kilder

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 14.01.2022

Læringsressurser

Demokratiets utvikling og demokratisk deltakelse