Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvor kommer demokratiet fra?

Er det mulig å finne selve kilden til demokratiet, eller har demokratiet flere røtter? Ofte utpekes Athen som «demokratiets vugge», men er det riktig?
Gresk tempel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Skriv en tekst der du drøfter påstanden «Athen er demokratiets vugge». Du kan bygge videre på oppgaver som du har jobbet med underveis i dette temaet.

Teksten bør inneholde

  • en innledning
  • en vurdering av demokratiske sider ved antikkens Athen og den romerske republikken sammenlignet med et moderne demokrati
  • en vurdering av hvor viktig Roma og Athen har vært som inspirasjonskilder for det moderne demokratiet
  • en oversikt over eventuelle andre viktige inspirasjonskilder til det moderne demokratiet
  • en konklusjon: Er det riktig å kalle Athen demokratiets vugge?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 13.01.2021

Læringsressurser

Demokratiets utvikling og demokratisk deltakelse