Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvor demokratisk var Athen?

I denne oppgaven skal du jobbe med å sammenlikne dagens moderne demokrati opp mot antikkens demokrati.
Idealisert rekonstruksjon av antikkens Akropolis, Athen. Flere store templer med søyler på en høyde. Grupper av mennesker er samlet på høyden. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: I klassen

Hva legger dere i «moderne demokrati»? Lag en oversikt over hvilke kriterier dere mener bør ligge til grunn for at en moderne stat skal kunne kalles et demokrati.

Oppgave 2: Individuelt

Sett opp et skjema der du sammenlikner Athens styresett med klassens syn på hva et demokrati skal være. Bruk animasjonen, det du har lest her på NDLA, og det du har lest andre steder. Kanskje må du også gjøre noen søk.

Oppgave 3: Individuelt

Vurder følgende:

  1. Hvilke argumenter taler for at vi har kan kalle antikkens Athen for et demokrati?
  2. Hvilke argumenter taler mot at vi kan kalle antikkens Athen for et demokrati?
  3. Konklusjon: Ut fra de argumentene du har funnet, er det riktig å si at Athen var et demokrati? Begrunn svaret.

Oppgave 4: I klassen

  1. Del argumentene med klassen og sett opp en oversikt på tavla.
  2. Diskuter konklusjonen. Er dere enige?

Relatert innhold

Den mest kjente av de greske bystatene, og den som huskes best i dag, er Athen. I Athen var det forventet at alle borgere deltok i politikken.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 27.09.2018

Læringsressurser

Demokratiets utvikling og demokratisk deltakelse