Hopp til innhold

Oppgave

Eksport av varer fra Norge

Oppgave hvor skal du jobbe med historiske toll- og skipsanløpslister som kilde for å lære mer om eksport av varer fra Norge.

Arendal sett fra sjøsida med havna med flere typer små og store båter. Litografi.

Skipsfart i Arendal havn.

I disse oppgavene skal du bruke kilder som viser import og eksport av varer til ulike havner i Norge. Oppgavene sier noe om hvilke havner du skal bruke, men alle oppgavene her handler om eksport – altså om utførsel av varer fra Norge. Listene er fra 1700-tallet, og Norge er da Danmark-Norge. Derfor vil du se at innenriks også innbefatter Danmark. Eksport vil da være til andre land.

Oppgave 1

Ta for deg eksporten av fiskevarer fra Bergen eller Trondheim ved å sjekke kilden:

Oversikt over havner og vareslag

Når du velger en vare, kan du klikke på den, og så velger du "vis detaljer" i øverste høyre hjørne for å se hvor mye som ble eksportert. Velg tabeller for eksport, for eksempel "Ut fra Bergen via utenrikshandel".

  1. Hvor stor eksport var det av fiskevarer? Velg en av følgende fiskevarer: klippfisk, sild eller torsk. Velg et spesifikt år. Husk å skrive hvilket år du har valgt.

  2. Flere av fiskeartene har tall i pund. Finn ut hvor mye vekt et pund tilsvarte.

Oppgave 2

Kilde: Varelister norske tollsteder

Tips: Klikk på tallet helt til venstre for å få listene i lesbar form, da gotisk skrift kan være vanskelig å lese.

  1. Beskriv hvordan handelen med trelast forandret seg fra tidlig på 1500-tallet til seint på 1700-tallet.

  2. Velg den havnen som er nærmest der du bor. Bruk så tollistene for å finne ut hvor mange ulike typer trelast som ble eksportert (se lister for "ut" fra havnene), og til hvilke land trelasten ble eksportert. Velg deg gjerne et år eller to.

Oppgave 3

Velg havnen som er nærmest der du bor. Velg så listene for utførsel av varer ("ut") på et valgt år i varelistene. (Husk: Klikk på tallet til venstre.) Velg gjerne et annet år enn du valgte i oppgave 2.

  1. Hvilke næringer har det tradisjonelt vært i ditt lokalområde / din region?

  2. Hvilke andre råvarer enn fisk og trelast finner du i listene?

  3. Var det noe du synes var rart at ble sendt ut fra denne havnen? Klarer du å finne ut hvorfor akkurat denne varen ble eksportert?

Sist faglig oppdatert 14.01.2022
Skrevet av Ragnhild Hutchison og Inga Berntsen Rudi
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Naturressurser og næringsutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter