Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Næringer og påvirkningen på mennesker og samfunn

Næringene basert på naturressurser i dansketida vokste seg store. I hvilken grad påvirket de ulike næringene mennesker og samfunn?

Bygate i Røros med mennesker både i forkant og bakkant. Kirken kan ses bakerst til venstre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Næringsutviklingen i perioden 1500–1800 skapte store endringer selv om de fleste fortsatt var bønder. Det aller meste av næringsutviklingen i denne perioden var basert på utnyttelse av ulike naturressurser, og alt fra fiske til bergverk økte i produksjon, salg og eksport i perioden.

Les mer om spesielt trelast og bergverk på Norgeshistorie.no.

Oppgave 1 Fiske og trelast

 1. Hvordan påvirket den økte fiskeeksporten og trelasthandelen menneskene som drev med dette?

 2. Hva var sagbruksprivilegiene?

 3. Drøft hvordan sagbruksprivilegiene påvirket produksjon og sosiale forhold.

Oppgave 2 Bergverk og samfunn

 1. Vi vet at det rundt bergverkene og metallutvinningen ble bygd opp tettsteder med arbeid og andre tilbud. Jobb sammen i små grupper og se for dere at dere skulle bygge opp et slikt tettsted. Hva er nødvendig at man har på et sånt tettsted på rundt 1700? Sett opp en liste over hva dere tror behovene ville være. Her er en liten punktliste som kan være til hjelp – tenk for eksempel på

  • bygninger

  • tjenester

  • nye arbeidsplasser

  • infrastruktur som veier, gater, vareforsyning, vannforsyning og kraftforsyning

 2. Hvordan tror du de store bergverkene påvirket samfunnet både lokalt og nasjonalt? Velg om du vil se på sosiale forhold og klasser lokalt eller økonomiske virkninger for samfunnet som helhet.

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 14.01.2022

Læringsressurser

Naturressurser og næringsutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter