Hopp til innhold

Fagartikkel

Å være tømrer på 1700-tallet

Tømmermann Anders fra Eiker var 22 år i 1711, og han var ansatt ved sølvgruvene på Kongsberg. De færreste tømmermennene på begynnelsen av 1700-tallet arbeidet på steder som sølvverket. De fleste bygde bolighus, og mange reiste rundt og tok oppdrag.

Mann med flott jakke med knapper, vest, halstørkle og skyggelue. Han står lent inntil en trestamme og har ei øks under armen. Trykk.

En ung mann som gjerne kunne ha vært tømrer som Anders Simenssen.

Tømmermann Anders Simenssen

Da Anders Simenssen var 22 år, hadde han vært ansatt i tre måneder ved Kongsberg Sølvverk. På den tiden var det totalt 23 tømmermenn der. Mer enn 1 000 mennesker var tilknyttet sølvverket på ulike vis.

De fleste av tømrerne ved sølvverket var ikke fra bygdene omkring Kongsberg. De kom langveis fra, som Gudbrandsdalen eller Hedemarken. Én tømrer hadde reist helt fra Magdeburg i Tyskland. Dersom Anders ikke ble utsatt for noen arbeidsuhell, kunne han trolig se fram til fast jobb og inntekt livet ut ved sølvverket.

Gammel teknisk tegning av trekonstruksjoner ved Kongens gruve, Kongsberg sølvverk. Tegningen viser en dam, et vannhjul, renner og flere små hus. Illustrasjon.

Teknisk tegning av trekonstruksjoner som Anders Simenssen ville ha bygd og vedlikeholdt

Tømmermenn som Anders som jobbet ved sølvverket, bygde og vedlikeholdt alt av trekonstruksjoner. Det mest storslagne var kanskje transportsystemet der vannhjul ble brukt til å trekke opp malm fra gruvene. I gruvene var det også stiger og etasjer samt heissystem.

Å jobbe som tømrer

De færreste tømmermennene arbeidet på steder som Kongsberg Sølvverk i denne perioden. De fleste bygde bolighus, og mange reiste nok rundt og tok ulike byggeoppdrag. Husene både i byene og på landet var oftest bygd i lafteverk, men noen steder ble det bygd i utmurt bindingsverk. Da lagde tømreren skjelettet for bygget og la gulv og gulvlåser.

Tømmermenn fikk økende ansvar ved byggearbeider på 1700-tallet, og noen av dem ble entreprenører. Tidligere hadde arkitektene hatt ansvaret. Det var på denne tiden at begrepet byggmester dukket opp.

Sist faglig oppdatert 01.06.2021
Rettighetshavere: Buskerud Bygningsvernsenter og Tidvis

Læringsressurser

Naturressurser og næringsutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter