Hopp til innhold

Fagstoff

Handel på 1700-tallet

Selv om næringsutvikling, eksport og større bysamfunn kom fra 1500-tallet av, var det først på 1700-tallet at handelen gjorde seg gjeldende i stor grad.

Økningen i handel

Utnyttelse av naturressurser, utviklingen av ulike håndverksfag og byutvikling er sammen om å påvirke den økte handelen fra 1500-tallet av. Dette øker stadig, og på 1700-tallet er handelen blitt sentral både innad i landet, men også med utlandet. Eksporten av varer fra Norge tiltar sterkt i denne perioden, og det gjør også importen. Med de europeiske koloniene og handelen med andre verdensdeler kommer det også eksotiske varer til Norge.

Aktuelle ressurser om handelen på 1700-tallet

Oversiktsartikkelen Handelsforholdene på 1700-tallet (NDLA) er en fin introduksjon til perioden.

NDLA: Handel innad i Norge

NDLA: Handel med andre deler av det dansk-norske riket

NDLA: Handel med utlandet

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 31.03.2021

Læringsressurser

Handel og økonomiske systemer