Hopp til innhold

Fagstoff

Handelsruter

I dag går vi i butikken eller handler på nett, og varer som blir produsert i andre verdensdeler, skipes hit i stor skala uten nevneverdige problemer. Før måtte handelen fraktes med seilskuter eller over land med hester eller kameler.
Vikingskip i mørkt tre utstilt i en hall med hvite vegger og buet tak. Forstavnen på skipet er dekorert med treskjæringer og ender opp i en kveil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Handel og handelsreiser

Handel på tvers av områder er kjent helt tilbake i tidlige samfunn, og ikke minst kjenner vi til flere eksempler fra vikingtiden. Vikingene reiste ikke bare vestover, men også østover.

Enda tidligere enn vikingtidens handel, var den såkalte Silkeveien, en karavanevei mellom Europa og Kina som ble tatt i bruk allerede fra 100-tallet.

De oversjøiske handelsrutene økte da man fant sjøveien til Kina, India og Amerika med de store oppdagerne. Den store oversjøiske handelen økte spesielt fra 1500-tallet.

Silkeveien

Kinesisk maleri som skal forestille en karavane langs Silkeveien. Fire personer rir på kameler og hester. Kamelen som er fremst, blir leid av en mann. Øverst i venstre hjørne er det en del kinesiske skrifttegn. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Silkeveien var en karavanevei med flere greiner mellom Europa og Kina. Som navnet tyder på, var utgangspunktet for denne karavaneveien behovet for å hente silke fra Kina. Etter hvert ble det også handlet med andre varer via denne lange ruten på 6 000 kilometer. I tillegg til handel ble Silkeveien viktig for kulturell utveksling, som religiøse ideer, kunst og levesett. Som nevnt startet dette allerede fra 100-tallet, og veien var i bruk helt fram til mongolriket på 1200- og 1300-tallet. Etter dette vet vi at sjøveien ble viktigere i utveksling av varer mellom Europa og Asia.

Vikingtidens handelsruter

Vikingskip med seil ute på havet. Ett skip i fokus og to skip lengre bak. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er lett å tenke på vikingene som voldelige menn som plyndret og ranet når de dro i viking, men handel var viktig også for vikingene. Når vikingene reiste ut, sikret de rikdom både ved hjelp av varebytte, kjøp og salg og ved krigføring, ran og gavebytte. De skandinaviske vikingene hadde handelsruter over store deler av dagens Europa og så langt øst som Bysants, der Istanbul ligger i dag, og som vikingene kalte Miklagard. De drev også handel øst for Svartehavet. Vi kan si at vikingtiden var en økonomisk brytningstid. Kjøp og salg peker framover mot høymiddelalderen, mens gave- og varebytte peker bakover i tid.

Sjøveien til Asia

Selv om det var blitt gjort reiser til Kina og resten av Asia der deler av reisen gikk til sjøs allerede fra slutten av 1200-tallet, var det først da Vasco da Gama fant sjøveien til Asia ved å seile rundt Afrika, at sjøfarten og handelen økte. Ved å bruke skip og gjerne flere skip i den samme ekspedisjonen, kunne man få med seg flere varer enn man gjorde med karavanene langs Silkeveien, og man fant også andre markeder enn Kina. Likevel kunne slike reiser være farefulle. Det kan du lese mer om i artikkelen Hva var oversjøisk ekspansjon? (NDLA).

Trekanthandelen

En trekant er tegnet inn i Atlanterhavet i et kart som viser trekanthandelen mellom Europa, Vest-Afrika og de europeiske koloniene i Amerika. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Trekanthandelen var handel mellom Europa, Afrika og Amerika. Utgangspunktet for trekanthandelen var slavehandelen. Europeerne byttet til seg slaver fra Afrika ved å tilby afrikanske høvdinger og slavehandlere europeiske varer som skytevåpen, jern og glass. Slavene ble fraktet over Atlanterhavet til sukker- og tobakksplantasjer i Amerika, og varer derfra ble solgt til Europa. Du kan lese mer om dette i artikkelen Trekanthandelen (NDLA).

Kilder

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Handel og økonomiske systemer