Hopp til innhold

Fagstoff

Det danske ostindiske kompani

Det danske ostindiske kompani ble stiftet i 1616 av kong Christian IV av Danmark-Norge. Kompaniet skulle drive handel med India.
Europeisk handel i Kina. Ei havn med flere store bygninger og europeiske flagg, blant annet det danske flagget. Ulike typer båter i forgrunnen. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

På lik linje med det Hollandske kompaniet (VCO), fikk det dansk-norske kompaniet også kongelig tillatelse til å drive krig, etablere festninger og inngå traktater. Kompaniet ble en viktig brikke i etableringen av Danmarks kolonirike.

Trankebar – dansk hovedsete i India

Sandfarget, lav festning ved havet. Bølger og en strand med store steiner i forgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den første danske besittelsen i Østen ble Trankebar på østkysten av den indiske halvøy. Her ble det etablert en festning som fikk navnet Dansborg. Dette ble det danske hovedsete i India helt fram til 1845, da britene kjøpte kolonien.

Kolonieventyret ble preget av noen oppturer, men mest nedturer for danskene. Flere skip forliste, og handelen var i perioder feilslått. I likhet med de andre europeiske kompaniene var også danske og norske embetsmenn fristet av korrupsjon for å berike seg selv. Statsadministrasjonen i Danmark var svært langt unna, og enkelte embetsmenn opererte som småkonger. I kortere tidsrom var det danske kompaniet nedlagt. Trankebar ble da blant annet benyttet til havn for pirater som opererte i Bengalbukten.

Smugling

I deler av 1600- og 1700-tallet sto Danmark-Norge utenfor konfliktene mellom de europeiske stormakter. Tvillingriket kunne da operere som mellomledd for europeiske smuglere. Danskene gjorde gode penger på å selge kinesisk te til engelske smuglerskip i India. Det hendte også at franske og nederlandske handelsskip seilte under dansk flagg når revolusjonskrigene raste i Europa.

Universitet i dansk koloni

En annen dansk koloni i India var Fredriksnagore (Serampore). Den lå innerst i Bengalbukten. Her etablerte tre baptistprester det første universitet i India 1819. På 1700-tallet var en nordmann, trønderen Ole Bie, kongens representant der. Av inderne ble han sett på som en stor organisator og forretningsmann, men i Danmark ble han beskyldt for korrupsjon. Til tross for dette ble han sittende som kongens mann i 30 år.

Fortet Dansborg i Trankebar er i dag museum over danskenes virksomhet gjennom over 200 år i India.

Kilder:

  • Dansk kolonihistorie. Indføring og studier. Redaksjon: Peter Hoxer Jensen, Leif Haar m.fl. Forlaget Historia, 1981.
  • Ole Feldbæk og Ole Justesen. Kolonierne i Asien og Afrika. I Danmarks historie. Politikens forlag, 1980.
  • Sindre W. Aarsbog. For en neve gylden. Trøndere i hollandsk østindia ca. 1600 – 1800. Artikkel i Trondhjemske Samlinger, 2004.
  • Yngvar Ustvedt. Trankebar. Nordmenn i de gamle tropekolonier. Cappelen Damm, 2001.
CC BY-NC-SASkrevet av Hans Nissen. Rettighetshaver: Statsarkivet i Trondheim
Sist faglig oppdatert 28.04.2021

Læringsressurser

Handel og økonomiske systemer