Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Religion, selvoppfatning og syn på andre

Hvordan har religion påvirket vårt syn på oss selv og andre gjennom historien?
Eldre mann med skjegg omgitt av engler berører fingeren til naken mann som ligger på bakken. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal du vurdere hvordan religion har påvirket menneskers selvoppfatning og syn på andre. Du skal velge en av problemstillingene under og fordype deg i viktige endringer som har skjedd på dette området i historien.

Oppgavene kan løses muntlig eller skriftlig, individuelt eller i grupper. Avslutt gjerne med en felles diskusjon rundt hvordan religionens betydning har endret seg.

Tips til stikkord som kan være aktuelle når du jobber med problemstillingen: etikk, synd, ære, skam, idealer, verdier, rasisme, nestekjærlighet, tilgivelse, rettferdighet.

Under problemstillingene finner du tips ressurser som kan være nyttige.

1. Kristendommen i Europa

Hvordan endret kristendommen europeernes selvoppfatning og syn på andre?

2. Kristendommen i Norge

Hvordan endret kristendommen nordmenns selvoppfatning og syn på andre?

3. Reformasjonen

Hvilken betydning fikk reformasjonen for nordmenns selvoppfatning og syn på andre?

4. Kolonitida 1

Hvordan ble religion brukt for å legitimere kolonisering og slaveri? Hva sier dette om europeernes selvoppfatning og syn på andre?

5. Kolonitida 2

Velg et land som har vært en europeisk koloni. Hvordan påvirket koloniseringen og misjonsvirksomhet folks selvoppfatning og syn på andre i det landet dere har valgt?

6. Humanisme

Hvilken rolle spilte religion i de nye tankene om mennesket som oppsto i humanismen på 1400- og 1500-tallet?

7. Opplysningstida

Hvilken rolle spilte religion i de nye tankene om mennesket som oppsto i opplysningstida?

8. Sekularisering

Hvilken betydning har sekulariseringen hatt for nordmenns selvoppfatning og syn på andre?

9. Nazismen

Hvilken betydning hadde religion for nazistenes selvoppfatning og syn på andre? Hadde andre ikke-religiøse ideer og virkelighetsoppfatninger mer å si enn religion?

10. Verden i dag

I hvilken grad er religion viktig for menneskers selvoppfatning og syn på andre i dag? Er det store variasjoner?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 23.02.2021

Læringsressurser

Religionens betydning