Hopp til innhold

Film og filmklipp

Fra høvdingsamfunn til enevelde

Undervisningsfilm som tar oss gjennom den historiske utviklingen fra da Norge var et høvdingsamfunn og fram til eneveldet ble innført i Danmark-Norge i 1660. Filmen er spilt inn på historisk grunn i Trondheim.

Sist faglig oppdatert 05.02.2021
Rettighetshaver: Filmkonsulentene

Læringsressurser

Fordeling og legitimering av makt

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell