Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforskning: dronning Margrete

Dronning Margrete er en av de mest fascinerende personene i norsk middelalder. Her skal dere utforske Margrete og tida hun levde i ved hjelp av puslespillmetoden.

I denne oppgaven skal dere bruke puslespillmetoden, eller jigsaw-metoden, som ble utviklet av Eliot Aronson i 1971. Du kan lese mer om jigsaw-metoden her. Hele opplegget tar cirka 90 minutter. Se videoen over om dronning Margrete før dere begynner.

Forberedelser

 • Del dere inn i basisgrupper på fem elever. Hvis det ikke går opp, kan dere ha seks elever på noen av gruppene. Da må to elever på disse gruppene jobbe med samme tema.

 • Fordel temaene under på medlemmene i gruppa. Gruppemedlemmene skal nå bli eksperter på hvert sitt tema.

Ekspert 1: Norge etter svartedauden

Finn ut:

 • Hva vet vi om hvor hardt svartedauden rammet Norge?

 • Hva ble bedre og hva ble verre etter svartedauden i Norge?

 • På hvilke måter rammet pesten ulike grupper forskjellig?

Kilder:

Svartedauden i Norge (NDLA)

Tida etter svartedauden i Norge (NDLA)

Svartedauden (norgeshistorie.no)

Ekspert 2: Dronning Margretes nødbrev

Finn ut:

 • Hvordan beskriver Margrete sin situasjon i nødbrevet?

 • Hva ønsker hun hjelp til?

 • Hvilke andre ting ber hun om?

 • Hva forteller kilden deg om mulighetene for å kommunisere på tvers av landegrenser på denne tida?

 • Hvordan kan man forklare den situasjonen Margrete hadde kommet i?

Kilder:

Dronning Margretes nødbrev fra 1370 (NDLA)

Dronning Margretes nødbrev – en forklaring (NDLA)

Ekspert 3: Maktforholdene på Margretes tid

Finn ut:

 • Hvilke hendelser skaper endringer i maktforholdene mellom 1380 og 1388?

 • Hvorfor var det politisk krise i Danmark og Norge i 1388?

 • Hvordan ble denne krisen løst?

 • Hvordan kommer Sverige inn i bildet?

Kilder:

Maktens korridorer 1380 (NDLA)

Maktens korridorer 1388 (NDLA)

Ekspert 4: Dronning Margretes valgbrev

Finn ut:

 • Hva var riksrådet?

 • Hva slags folk satt i det norske riksrådet?

 • Hva sier kilden, kort fortalt?

 • Hva sier kilden om bakgrunnen for at Margrete blir valgt til Norges øverste regent?

Kilder:

Dronning Margretes valgbrev (norgeshistorie.no)

Ekspert 5: Kalmarunionen

Finn ut:

 • Hvordan endte det med en union mellom Norge, Sverige og Danmark i 1397?

 • Hvilken rolle spilte Margrete i dette?

 • Hvordan gikk det med unionen?

 • Hva ble konsekvensene for Norge på sikt?

Kilder:

Tap av selvstendighet – Norge under dansk styre (NDLA)

Kalmarunionen (norgeshistorie.no)

Individuelt arbeid

Jobb individuelt i 20 minutter. Fordyp deg i de oppgitte kildene og svar på spørsmålene under ditt tema. Bruk gjerne andre ressurser også.

Ekspertgrupper

Sett dere sammen i ekspertgrupper og jobb sammen i 10 minutter. De som har fordypet seg i samme tema, skal nå sitte sammen. Del det dere har funnet ut. Hjelp hverandre til å forstå, og bli enige om hva som er viktigst. Forbered dere på hvordan deres tema skal presenteres for basisgruppa.

Deling og diskusjon

Sett dere tilbake i basisgruppene, og presenter for hverandre det dere har funnet ut. Presenter i riktig rekkefølge. Hver ekspert får 3–4 minutter til å presentere.

Diskuter i gruppa. Bruk 3–4 minutter per spørsmål:

 1. Hva slags situasjon var Margrete i da hun skrev nødbrevet?

 2. Hva var viktig for å få makt på 1300-tallet, og hvordan fikk Margrete så mye makt?

 3. Kan historien om Margrete si noe om kvinners stilling i Norge på 1300-tallet?

 4. Hvordan var det å være dronning i Norge på slutten av 1300-tallet sammenlignet med i dag, tror dere?

 5. Har forskjellene mellom de kongelige og vanlige folk blitt større eller mindre fra 1300-tallet til i dag?

 6. Hvordan klarte Margrete å få i stand Kalmarunionen?

 7. Var det noen demokratiske prosesser involvert i det politiske spillet fram til unionen?

 8. Hva ville vært annerledes i dag dersom Kalmarunionen fremdeles eksisterte?

Oppsummer i klassen, hvis dere får tid.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 22.01.2022

Læringsressurser

Fordeling og legitimering av makt