Hopp til innhold

Fagstoff

Hvorfor velge vegetarkost?

I seinere år har flere og flere gått over til helt eller delvis vegetarisk kosthold. Det er ulike årsaker til å velge bort kjøtt og annen mat fra dyreriket i kostholdet sitt.
Åpne bilde i et nytt vindu

Helsemessige grunner

Mange velger å leve vegetarisk av hensyn til egen helse. Plantebasert mat inneholder mye vitaminer, mineraler og fiber. Den har dessuten svært lite mettet fett og kolesterol, som det finnes mye av i animalske produkter. Men det er ikke nødvendigvis et likhetstegn mellom vegetarisk og helsebringende. Pommes frites, friterte løkringer og potetgull er også vegetarisk, men det inneholder mye fett og mange kalorier, noe som gjør at det ikke anbefales som del av vårt daglige kosthold.

Et vegetarisk kosthold kan være sunt og næringsrikt om det er godt planlagt og balansert og en sørger for å få i seg alle næringsstoffene kroppen trenger. De som har et riktig sammensatt vegetarisk kosthold, har en lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, overvekt, diabetes og kreft sammenliknet med de som har et tradisjonelt kosthold.

Miljømessige grunner

Å spise mer vegetarisk mat kan være gunstig for miljøet. Produksjon av kjøtt, melk og egg er ressurskrevende. For å produsere én kilo kjøtt trengs det mye mer vann og land enn i produksjonen av én kilo grønnsaker.

Avskoging for å skaffe arealer til kjøttproduksjon er en stor trussel mot verdens biologiske mangfold. I tillegg vil husdyrproduksjonen bidra til økt utslipp av drivhusgasser som CO2 og metan. Ved å spise plantebasert kan man bidra til å redusere eget karbonavtrykk, eget vannforbruk og bidra til bevaring av skog og dyreliv.

Etiske grunner

Hvert år fôrer, avliver og spiser vi 60 millioner dyr i Norge. Noen mener det er uetisk å drepe dyr for å spise dem, når det finnes alternativer som gir oss de næringsstoffene vi trenger.

I tillegg mener mange at dyrene ikke lever under gode forhold i fangenskap, og at man ved å velge vegetarisk hjelper dyrene og sparer mange dyreliv.

For andre kan det være etisk problematisk å støtte opp under en kjøttproduksjon som har så store konsekvenser på miljøet.

Åpne bilde i et nytt vindu

Økonomiske grunner

Noen mener det er billigere og mer fornuftig å leve som vegetarianer. Proteinrike, plantebaserte matvarer som erter, bønner og linser er billigere enn kjøtt. Samtidig kan en finne erstatningsprodukter for kjøttvarer i dagligvarehandelen, som vegetarpølser, vegetarburger, vegetarkjøttdeig og liknende, som er høyere priset enn tilsvarende kjøttvarer. Men om en velger å lage erstatningene selv basert på erter, bønner og linser, kan det være økonomisk gunstigere å spise plantebasert.

Religiøse grunner

Noen velger å leve vegetarisk av religiøse grunner. Det kan være fordi man anser det å spise kjøtt som uforenelig med Guds vilje eller religiøse lover, eller fordi man har en religiøs motvilje mot å ta liv.

Kilde

Helsedirektoratet. (2023, 1. juni). Vegetarkost og vegankost: Næringsrikt plantebasert kosthold. Helsenorge. https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost/

CC BY-SASkrevet av Jannike Gausdal.
Sist faglig oppdatert 18.10.2023

Læringsressurser

Vegetarkost