Hopp til innhold

Fagstoff

Frivillige merkeordninger

Det finnes lovpålagt merking av mat, men det finnes også en del frivillige merkeordninger som produsenter kan velge å benytte seg av. Her finner du en oversikt over de vanligste.

Beskyttede betegnelser

Ei hvit, åttekantet stjerne i en blå sirkel, med teksten "Beskyttet geografisk betegnelse" rundt. Illustrasjon.

Dette en offentlig merkeordning som forvaltes av Mattilsynet og Stiftelsen Norsk Mat.

Merket gir lovbeskyttelse til navn på tradisjonelle matprodukter med særpreg som kommer fra et bestemt geografisk område. Det finnes tre ulike betegnelser:

  • beskyttet opprinnelsesbetegnelse

  • beskyttet geografisk betegnelse

  • beskyttet tradisjonelt særpreg

Merket skal sikre at forbrukeren får pålitelig informasjon om produktets opprinnelse, tradisjon og særegne kvaliteter.

Nyt Norge

En figur med utsnitt av det norske flagget nederst. Øverst står teksten "Nyt Norge" i hvite bokstaver mot grønn bakgrunn. Illustrasjon.

Merkeordningen Nyt Norge forvaltes også av Stiftelsen Norsk Mat, og dette er det offisielle opprinnelsesmerket for norsk mat og drikke.

Merket gis til produkter som

  • er laget av norske råvarer

  • er produsert eller videreforedlet i Norge

  • kan dokumentere at bonden har fulgt strenge norske regler som ivaretar hensyn til dyr, mennesker og miljø

Merket skal gjøre det lettere for forbrukerne å velge norske matvarer.

Spesialitet

Svart sirkel med gullkant med teksten "Spesialitet. Unik smak". I midten symbol som minner om skiltet for kulturminne. Under sirkelen er det loddrette streker i fargene fra det norske flagget slik at hele logoen kan ligne en medalje. Illustrasjon.

Merkeordningen for spesialitet eies av Stiftelsen Norsk Mat og er et informasjonsmerke som gis til de beste lokalproduserte produktene.

Merket står for "Garanti for spesiell kvalitet og matopplevelse", og det skal gjøre det enkelt for forbrukeren å finne norske produkter med særlige kvaliteter.

Produktene må dokumentere at de har særlige kvalitetsegenskaper når det gjelder råvarene, produksjonsprosessen og/eller være laget etter særegne eller lokale oppskrifter.


Brødskala'n

Rund sirkel delt i fire med et kornaks på høyre side. Tre av de fire delene er fylt. Rundt sirkelen står teksten "Brødskal'n, Grovhet 51–75 %". Illustrasjon.

Brødskal'n er en frivillig merkeordning for mel- og bakeribransjen og eies av Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF).

Merkeordningen skal gjøre det lettere for forbrukerne å finne ut hvor grovt et brød er. Brødskala'n viser hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet i forhold til total melmengde.

På emballasjen finner du et Brødskala'n-symbol samt grovhetsgrad angitt i prosent (%).

Crossed Grain

Et kornaks og en strek danner et kryss i en sirkel. Illustrasjon.

Denne merkeordningen garanterer at produktet er glutenfritt.

Crossed Grain er en europeisk standard, og for norske varemerker er det Norsk cøliakiforening (NCF) som står for lisensieringa.

For å få lisensiering må produktet og produksjonslinjen testes og godkjennes i et eksternt laboratorium.

Merkeordningen skal gjøre det lettere og tryggere for forbrukeren å finne glutenfrie produkter.

Fairtrade

En svart firkant med en silhuett av et menneske som holder rundt en grønn og turkis sirkel. Under silhuetten er  teksten "Fairtrade" skrevet med hvite bokstaver. Illustrasjon.

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som skal sikre rettferdig handel mellom produsenter i utviklingsland og importører/forbrukere i vestlige land.

Formålet med merkeordningen er å sikre bedre lønns- og arbeidsforhold for de ansatte, slik at de har nok midler til å investere i produksjonen, lokalsamfunnet og i arbeidet for bærekraftig utvikling.

Fairtrade Internasjonal eier merkeordningen.

MSC-miljømerket

En blå rektangulær figur med omrisset av en hvit fisk og teksten "Sertifisert bærekraftig sjømat MSC" og nettadressen www.msc.org/no. Illustrasjon.

MSC står for Marine Stewardship Council. Dette er en organisasjon som jobber for å hindre overfiske og sikre at det finnes sjømat i framtida.

Det blå MSC-merket finnes på sjømatprodukter som er garantert å komme fra et bærekraftig fiske som oppfyller MSC-fiskeristandarden.

Merkeordningen skal dermed gjøre det lettere for forbrukerne å velge fisk som kommer fra bærekraftige fiske.

Nøkkelhullet

Grønn sirkel med et hvitt nøkkelhull i midten. Illustrasjon.

Nøkkelhullet er en felles nordisk merkeordning for sunnere matvarer.

For varer med nøkkelhullmerket er det et minimumskrav til innhold av fiber og et maksimumskrav til innhold av fett, sukker og salt.

Merkinga skal gjøre det lettere for forbrukerne å sette sammen et kosthold som er i tråd med de offentlige kostholdsrådene.

Ø-merket

En mørkegrønn figur formet som bokstaven Ø med teksten "Debio økologisk" skrevet inni. Illustrasjon.

Ø-merket er en garanti for at en vare er økologisk dyrket. Begrepet "økologisk" er beskyttet, og varer kan bare omsettes som økologiske når produsenten har godkjenning fra Debio.

Debio er et kontrollorgan som på vegne av Mattilsynet utøver tilsyn med økologiske produksjoner i Norge.


CC BY-SASkrevet av Jannike Gausdal.
Sist faglig oppdatert 24.05.2023

Læringsressurser

Emballering og merking