Hopp til innhold

Fagstoff

Emballasje og mat

Merkingen skal opplyse brukeren om hvorvidt emballasjen er ment for kontakt med næringsmidler. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativer og blir stadig mer utbredt på skåler, bokser og esker av plast. Symbolet illustrerer at varen er egnet til kontakt med mat og drikke.
Symbol som viser et glass og en gaffel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Varen kan alternativt gis en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel brødpose eller matboks. Beskrivelsen "for næringsmidler" eller "for mat" oppfyller også forskriftens merkekrav på dette punktet.

Folier

Aluminiumsfolier og plastfolier er mye brukt i privathusholdninger. Vær nøye med å lese bruksanvisningene for disse produktene ettersom de kan inneholde viktige bruksbegrensninger. Aluminiumsfolie er oftest ikke egnet til kontakt med sure og salte næringsmidler, plastfolier kan ha begrensninger for kontakt med fete næringsmidler eller være uegnet til oppvarming i mikrobølgeovn.

Bokser og esker

Mange bruker tomme isbokser, yoghurtbegre eller bærkurver til oppbevaring av matrester. Emballasjen er i mange tilfeller kun vurdert ut ifra tiltenkt bruk. Det kan for eksempel være at emballasjen ikke er vurdert for bruk ved høye temperaturer.

Informasjon om bruksbegrensninger følger som regel ikke med emballasjen som er rundt ferdigpakket mat. Slik emballasje bør derfor gjenbrukes til mat som ikke skiller seg fra det opprinnelige innholdet med tanke på surhet, fettinnhold eller temperatur. Det er ingen garanti for at det ikke vil migrere/avgis kjemiske stoffer fra emballasjen under andre forhold, som for eksempel ved oppvarming av mat.

To isbokser og ei lita yoghurt-bøtte som er brukt til å oppbevare matrester i. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tørkeruller

Ikke alle tørkeruller er egnet til mat. Tørkepapir som er produsert av resirkulert papir, bør ikke brukes i kontakt med mat eller som "reservefilter" til kaffetrakteren. Resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer som tungmetaller og trykkfargerester og er derfor kun egnet til å tørke hender og kjøkkenbenker med. Tørkepapir som benyttes til å tørke av maten, bør være produsert for slik bruk. Det vil si at papiret bør være merket med glass- og gaffelsymbolet eller med en tekst som sier at produktet er egnet for direkte kontakt med kjøtt, fisk eller andre næringsmidler.

Oppvarming i mikrobølgeovn

Bruk av plastmaterialer i mikrobølgeovn krever at plasten tåler varme. Det kan være lurt å se om bruk i mikrobølgeovn står omtalt i bruksanvisningen. Næringsmidler må ikke varmes i originalemballasjen dersom det ikke er spesifikt angitt på pakken.

Pantbare gjenbruksflasker

Gjenbruksflasker skal ikke fylles med andre næringsmidler enn det som ble tappet på dem fra mineralvannprodusentens side. Gjør det til en regel å legge flaskene rett i pantekassen! Forbrukerkjemikalier, som malingtynner, skirens eller motorolje, som helles på flaskene, vil kunne utgjøre en helsefare for den neste forbrukeren som benytter flasken. Heller ikke andre næringsmidler med sterk lukt eller smak må helles på flaskene ettersom stoffene kan sette seg fast i materialet. Selv om returflasker skal være grundig kontrollert, både med tanke på helsefarlige stoffer og sensoriske avvik før gjenfylling, må vi ikke pante flaskene hvis vi er i tvil om hvilke væsker som har vært oppbevart på dem.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Matportalen.
Sist faglig oppdatert 02.11.2022

Læringsressurser

Emballering og merking