Hopp til innhold

Fagstoff

Abbor

Abboren er en rovfisk som tilhører piggfinnefiskfamilien. Den lever i ferskvann og brakkvann.

Abbor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vinduHuskelappen

Sesong

Det er tillatt å fiske abbor med stang hele året. Abboren gyter på våren når isen har tint.

Utbredelse

Europa og nord i Asia.

Med andre ord

Latin: Perca fluviatilis

Engelsk: European perch

Fransk: Perche commune

Tysk: Flussbarsch


Abboren kan bli mer enn 60 cm lang og veie over 4 kg. Størrelsen kan variere betydelig fra vann til vann og fra individ til individ. I vann med stor bestand er han fra 20–25 cm, mens han kan nå 50 cm der det er mye mat og gode vekstvilkår. En ettkilos abbor er en stor fisk i Norge, men ikke uvanlig.

Det første leveåret spiser abboren stort sett dyreplankton, og etter hvert bunnfisk og småfisk. Den spiser gjerne artsfrender. Det er hunnen som blir størst. Hannen blir sjelden mer enn 300 gram. Abboren har ikke tenner, og suger derfor i seg byttet. Abboren liker seg best der det er vannplanter eller sunkne trær som gir gjemmesteder. Arten er mest aktiv om dagen.

Utbredelse

Abboren er utbredt over hele Europa nord for Alpene, og i Russland helt øst til Sibir. I Norge har den to utbredelsesområder, ett i nord og ett på Østlandet. Abbor finnes også i flere vann på Vestlandet etter ulovlig utsetting. Ulovlig utsetting av abbor har ført til store ødeleggelser av det øvrige fiskelivet.

Anvendelse

Abbor er en hvit fisk, med en litt mildere fiskesmak. Abbor blir mest brukt som sprøstekt (småfisk), men den er også egnet i gryter, i suppe, som bakt, dampet, stuet og som kaviar.

Næringsinnhold

Abboren er en god kilde til protein. Den er mager og inneholder lite fett.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

CC BY-SASkrevet av Anette Eikild Larsen.
Sist faglig oppdatert 27.03.2020

Læringsressurser

Fiskearter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter