Hopp til innhold

Fagstoff

Sild

Silda lever i store stimer og vandrer langs kysten og ute til havs ned mot 200 meters dybde. Den kan bli opptil 20 år gammel og livnærer seg av små krepsdyr, fiskelarver og plankton.
Sild. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I våre havområder finnes det flere bestander av sild, men norsk vårgytende sild er definitivt den største. I tillegg er det andre sildebestander, blant annet ved Island, i Nordsjøen og i Skagerrak. Norsk vårgytende sild har sitt overvintringsområde i Vestfjorden.

Silda blir kjønnsmoden i tre–fire-årsalderen. I februar–mars starter vandringen mot felta utenfor Nordvestlandet, der størsteparten av gytingen foregår. Silda går videre på næringsvandring vestover før den trekker nordover og til sist østover utpå høsten. Larvene følger kyststrømmen nordover, og oppvekstområdet for ungsilda ligger i Barentshavet.

Bestand

Det var den norske vårgytende silda som la grunnlaget for det norske vintersildfisket, feitsildfisket og småsildfisket. Som følge av stor teknologisk redskapsutvikling i 1960-åra ble bestanden nesten utfisket tidlig i 1970-åra, og silda ble freda. Ved hjelp av strenge reguleringer gjennom vel 20 år er bestanden nå bygd opp igjen og bidrar til store fiskerier.

Fangst og fangstredskaper

Det norske fisket foregår hovedsakelig i perioden oktober–mars når silda har god kvalitet og er lett tilgjengelig. Sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak foregår hovedsakelig på sommeren og høsten, og de viktigste fiskeredskapene er ringnot, pelagisk trål og garn.

Anvendelse

Sild selges som ferske og frosne fileter eller hel fisk. Bearbeidet sild finnes i svært mange varianter, for eksempel saltet, varm- og kaldrøykt, saltet og kryddersaltet filet. Dessuten finnes ulike typer marinert påleggssild, som sursild, tomatsild og rømmesild. Fersk sild egner seg godt til panering og steking – den blir sprø og gyllen og takler det meste av tilbehør.

Røykt sild. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Spekesild. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Næringsinnhold

Sild er en ypperlig kilde til vitamin A, D og B12. Fettinnholdet varierer med årstidene, og fiskefettet er rikt på omega-3-fettsyrer.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

Huskelappen

Størrelse og sesong

Vintersild: 2–6 stk. per kg, januar–mars

Feitsild: 3–6 stk. per kg, juli–desember

Fjordsild: 3–20 stk. per kg, august–april

Utbredelse

Nord-Atlanteren og Østersjøen

Med andre ord

Latin: Clupea harengus

Engelsk: Herring

Fransk: Hareng

Tysk: Hering

CC BY-SARettighetshaver: Norges sjømatråd
Sist faglig oppdatert 30.04.2020

Læringsressurser

Fiskearter