Hopp til innhold

Fagstoff

Sei

Seien er en torskefisk som lever fra havoverflaten og ned til 300 meters dybde. Den er en stimfisk som kan samle seg i store mengder der det er godt med mat. Den livnærer seg av småfisk som sild og brisling.
Flere seier som svømmer i sjøen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Seien blir kjønnsmoden i fem–seks-årsalderen og gyter i perioden januar–mai på kystbankene fra Lofoten og sørover til Nordsjøen. Yngelen driver passivt nordover med kyststrømmene, og småseien viser seg om våren på Sør- og Vestlandet og så seint som i august ved kysten av Finnmark. Seien vandrer langt fra nærings- og oppvekstområdene til gytefeltene.

Fire seifiléter ligger på en skjærefjøl sammen med en halv lime og litt persille. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bestand

Seibestanden i norske farvann deles gjerne i to – én bestand nord for og én bestand sør for 62° nord. Begge bestandene har holdt seg på et noenlunde stabilt nivå.

Fangst og fangstredskaper

Seien er en av våre viktigste kommersielle fiskearter. Fisket foregår i kystnære farvann, i nord fortrinnsvis vest for Nordkapp. I fjordene og utenfor kysten av Finnmark foregår det et betydelig notfiske. Ellers er Nordsjøen og bankene nordover til Vest-Finnmark spesielt gode områder. Seien fiskes med bunntrål, snurrevad, snurpenot, garn eller jukse.

Anvendelse

Sei selges fersk som fileter eller hel fisk, frosne fileter eller som klippfisk og tørrfisk. Sei kan stekes, kokes og grilles. Den egner seg godt til fiskemat, for eksempel grove seikarbonader.

Seibiff med raspet kålrot, saus og kokte poteter på en middagstallerken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Næringsinnhold

Sei er først og fremst en god proteinkilde, men inneholder også en god del vitamin B12 og selen.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

Huskelappen

Sesong

Hele året

Utbredelse

Seien er vanlig i hele Nord-Atlanteren.

Størrelse

Opptil 120 cm og 20 kg.

Med andre ord

Latin: Pollachius virens

Engelsk: Saithe, Coalfish

Fransk: Lieu noir

Tysk: Köhler, Seelachs

CC BY-NC-SARettighetshaver: Norges sjømatråd
Sist faglig oppdatert 30.04.2020

Læringsressurser

Fiskearter