Hopp til innhold

Fagstoff

Hyse (kolje)

Hysa eller kolja er en bunnfisk som finnes på 40–300 meters dyp. Den trives best på flate områder med sand, leire eller grus. Den livnærer seg av små bunndyr, blekksprut og fisk.
Hyse (kolje). Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hysa blir kjønnsmoden i to–fem-årsalderen, når den er mellom 40 og 60 cm lang. De viktigste gytefeltene er i Nordsjøen, langs eggakanten (kontinentalskråningen) fra Møre og Romsdal og ved Sørvest-Island og Færøyene. Yngelen driver med havstrømmene og søker seg mot bunnen når de er 8–11 cm lange. Hysa kan bli opptil 20 år gammel.

Fisk på hjell. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fangst og fangstredskaper

Hysa er en av våre viktigste matfisker. Fisket skjer i hovedsak i kystnære farvann, men i nord også på fiskebankene i østlige deler av norsk økonomisk sone. Hysa fiskes hele året, men det er et spesielt fløytlinefiske på kysten av Øst-Finnmark om sommeren. Fisket etter hyse i Nordsjøen er også et helårsfiske, der hyse inngår som en av flere matfiskarter i fangstene. Utenfor Møre og Trøndelag fiskes det etter hyse med line og garn om sommeren. De viktigste fangstredskapene som benyttes, er snurrevad, trål, line og garn.

Bestand

Bestanden av hyse nord for 62° nord er i god forfatning og produserer årsklasser som vil gi grunnlag for et godt hysefiske framover. Hysebestanden i Nordsjøen har også vært god, men flere svake årsklasser de seinere åra har ført til mer restriktive kvoter.

Anvendelse

Hyse selges fersk som fileter eller hel fisk, som frosne fileter eller saltet og røykt. Hyse kan stekes og kokes og egner seg godt til fiskemat som fiskekaker, fiskeboller og fiskepudding.

Hjemmelaget fiskepudding i form. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Næringsinnhold

Hyse er en god proteinkilde og inneholder også vitamin B12, pyridoksin og selen. Den har også et gunstig forhold mellom natrium og kalium.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

Huskelappen

Sesong

Hele året

Størrelse

Opptil 110 cm og 19 kg, sjelden over 80 cm.

Med andre ord

Latin: Melanogrammus aeglefinus

Engelsk: Haddock

Fransk: Églefin

Tysk: Schellfish

Begrenset brukRettighetshaver: Norges sjømatråd
Sist faglig oppdatert 27.03.2020

Læringsressurser

Fiskearter