Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Flashmob som bruddeksperiment

Hvordan reagerer du hvis noen gjør noe uventet på bussen eller T-banen? Hva er det som er rammen for hva vi mener er vanlig atferd og oppførsel på slike steder? I denne oppgaven utforsker du flashmob som bruddeksperiment, og hvilke etiske retningslinjer vi må følge som samfunnsforskere.
Transpersoner i Bangladesh som gjennomfører en flashmob. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan reagerer vi når noe uventet skjer i en dagligdags situasjon? Hva skjer når noen bryter normene for hva som vanligvis skjer på et offentlig sted?

I denne oppgaven skal du se nærmere på dette – og reflektere over hva normbrudd betyr for sosial interaksjon. Bruddeksperimenter ble opprinnelig anvendt av sosiologen og etnometodologen Harold Garfinkel, og hensikten med dem er å se hva normer betyr for sosial interaksjon.

Du kjenner kanskje til ordet flashmob? Det dreier seg om at en gruppe mennesker dukker opp på et offentlig sted og danser, synger eller gjør noe som vanligvis ikke skjer der – og så fordufter like raskt som de kom. Det er ofte humoristisk, men en flashmob kan også være et virkemiddel for politisk aktivisme.

Flashmober kan også brukes som bruddeksperiment. Blant annet prøvde sosiologistudenter ved NTNU dette ut som del av undervisningen. Her fikk de testet ut hva som skjer når normer blir brutt.

Oppgave 1

  1. Hvilke normer gjelder når man er på en buss eller T-bane?
  2. Se filmen. Hvilke reaksjoner skaper denne flashmoben?
  3. Hvilke normer mener du ble brutt i filmen?
  4. Var det flest positive eller negative reaksjoner? Hvordan reagerte folk på akkurat denne måten å gjennomføre en flashmob på, og hva kan årsaken være til det?
Om filmen fra København

Copenhagen Phil (Sjællands symfoniorkester) overrasket reisende med en flashmob. Medlemmene i orkesteret sto spredt blant de reisende i vognen, og brøt så spontant ut i «Morgenstemning» fra Griegs Peer Gynt.

Oppgave 2

  1. Diskuter i grupper eller i klassen: Hvilke etiske retningslinjer må man ivareta som samfunnsforsker?
  2. Diskuter i grupper eller i klassen: Hvilke etiske dilemmaer kan bruddeksperimenter medføre, enten det er i form av flashmob eller noe annet?
  3. Studer punkt 5–8 under B, «hensyn til personer», i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap. Diskuter deretter hvordan bruddeksperimenter kan gjennomføres samtidig som forskningsetiske retningslinjer ivaretas.
  4. Forslag til klasseoppgave: Gjennomfør et bruddeksperiment i form av en flashmob der dere synger en sang på en åpen arena, som en park eller torg. Til diskusjon i klassen etterpå: Hva fant dere ut om normer og normbrudd som følge av dette?

Relatert innhold

Fagartikkel som presenterer i korte trekk hva hverdagslivets sosiologi kan være og hva etnometodologi er.

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 22.02.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling