Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sosiale medier – venn eller fiende?

Hva gjør sosiale medier med oss? I denne oppgaven skal du se nærmere på dette spørsmålet.
Jaron Lanier, forfatter, musiker og forsker, på en talerstol med flere mikrofoner foran seg. Han er svartkledd, med langt hår og briller. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal du reflektere, argumentere og drøfte konsekvenser av sosiale medier i dagens samfunn.

Oppgave 1 – reflekter og argumenter

  1. Jobb først på egen hånd, og reflekter over spørsmålet: Kan bruk av sosiale medier være både positivt og negativt? Noter ned tre argumenter for hva som kan være positivt og tre argumenter for hva som kan være negativt.

  2. Sitt i grupper på tre til fire, og sammenlign argumentene deres. Sorter argumentene deres i to kolonner: en kolonne som vektlegger det som er positivt, og en kolonne som vektlegger det som er negativt ved sosiale medier.
  3. Diskuter om noen argumenter er ganske like, og omformuler eventuelt de argumentene som uttrykker samme mening til ett hovedargument. Velg deretter i fellesskap seks argumenter – tre for og tre mot – som er svar på spørsmålet i oppgave a. Noter ned argumentene dere har blitt enige om i en felles liste eller et dokument. Ha argumentene i kolonner slik dere gjorde i oppgave 1b.

Oppgave 2 – vurder ulike kilder

Skumles og vurder kildene som det er referert til i punktene under. Dere kan fordele tekstene mellom dere i gruppa, slik at hver enkelt gjengir kort de viktigste punktene fra innholdet sin tildelte tekst og vurderer kildene. Her kan dere bruke TONE når dere vurderer kildene.

Kildene du skal vurdere, er disse:

  • Forskeren Arild Bergh viser til at sosiale medier er blitt et våpen som kan brukes til å spre desinformasjon, og som gir ulike aktører makt over flere samfunnsforhold.
  • På den andre siden har forskeren Fulvio Castellaci publisert en studie som viser at til tross for at bruk av sosiale medier kan ha negative konsekvenser, kan riktig bruk gjøre oss lykkeligere.
  • Jaron Lanier, en amerikansk informatiker, hevder sosiale medier og algoritmene de er bygd opp av, manipulerer oss og gjør oss avhengige, og at vi vil få et bedre liv uten dem. Lanier refererer til dette som «buret som er med oss overalt» – og han har også skrevet boka 10 argumenter for å slette sosiale medier nå.

Drøft i gruppa: Hvilke argumenter vil dere føye til listen dere skrev i oppgave 1, etter å ha lest og vurdert kildene? Legg ett eller to argumenter fra de tre kildene i hver kolonne på listen deres.

Jaron Laniers ti argumenter

(Utdrag fra 10 argumenter for å slette sosiale medier nå. )

1. Du er i ferd med å miste din frie vilje.
2. Å slutte med sosiale medier er den mest målrettede metoden for å motstå galskapen i vår tid.
3. Sosiale medier gjør deg til en drittsekk.
4. Sosiale medier undergraver sannheten.
5. Sosiale medier gjør at det du sier, blir meningsløst.
6. Sosiale medier ødelegger dine empatiske evner.
7. Sosiale medier gjør deg ulykkelig.
8. Sosiale medier vil ikke at du skal ha økonomisk verdighet.
9. Sosiale medier gjør politikk umulig.
10. Sosiale medier hater sjelen din.

Lanier, J. (2019). 10 argumenter for å slette sosiale medier nå. Oslo: Res Publica.Oppgave 3 – drøft

Se filmen om algoritmer.

  1. Etter å ha sett filmen, drøft i gruppa hvordan algoritmer påvirker og styrer hva vi ser og gjør via sosiale medier.
  2. Er det flere argumenter dere vil føye til på listen etter å ha sett filmen om algoritmer? Føy til nye argumenter i de ulike kolonnene.
  3. Lagre og del listen med argumenter slik at alle i gruppa har en egen kopi. Den kan dere bruke i oppgave 4.

Oppgave 4 – argumenter

Skriv en argumenterende tekst på cirka 500 ord – ta utgangspunkt i minst tre av argumentene dere har jobbet med i oppgave 1–3. Du velger tittel selv.

Tips: Bruk femavsnittsmetoden for å bygge opp teksten din!

Relatert innhold
CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 03.02.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling