Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Likestilling og medier

I denne oppgaven tar vi for oss hvordan forskere ser på kjønn, likestilling og netthets i mediene. Du møter en medieforsker og en sosialantropolog i en podkastepisode om media fra Kjønnsavdelingen.
Opprørt kvinne viser fram mobil med bilde av mann som viser fingeren til kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal du lytte til podkasten Kjønnsavdelingen. Episode 2 - Media (soundcloud.com).

Lytt til podkastens første del, og finn ut hva forskerne sier om spørsmålene under. Elisabeth Eide snakker fra starten av podkasten og fram til 15:38, og Aina Landsverk Hagen snakker fra 16:28 til 27:55.

Oppgave 1

Elisabeth Eide er professor og medieforsker. Hun har forsket på hvordan mediene framstiller kjønn, og om det er likestilling i mediene.

  1. Hvordan framstilles kjønn i mediene, ifølge professor og medieforsker Elisabeth Eide?

  2. Hva mener hun er konsekvensene av hvordan mediene framstiller kjønn?

  3. Hva mener hun kan gjøres for å fremme likestilling i mediene?

Oppgave 2

Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog og forsker på netthets i mediene.

  1. Hvor omfattende mener hun netthetsproblematikk er?

  2. Hva påpeker hun er konsekvensene av netthets?

  3. Hva mener hun er gode tiltak for å håndtere netthets for dem som blir utsatt for det?

  4. I podkasten brukte forskerne uttrykk som feminisme, dagsorden, minoritetsmarkør, "sportifisering", seksualisert mobbing, ytringsskade, triggertema og hersketeknikk.
    Forklar hva som menes med disse utrykkene.

Oppgave 3

Skriv et leserinnlegg med overskriften "Likestilling i mediene?" fra ditt ståsted som ung voksen. Argumenter for hvordan dette påvirker deg, og drøft hva du mener må til for å fremme likestilling i mediene.

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 26.04.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling