Hopp til innhold

Oppgave

Likestilling og medier

I denne oppgaven tar vi for oss hvordan forskere ser på kjønn, likestilling og netthets i mediene. Du møter en medieforsker og en sosialantropolog i en podkastepisode om media fra Kjønnsavdelingen.

Opprørt kvinne viser fram mobil med bilde av mann som viser fingeren til kamera. Foto.

Kan netthets og måten mediene framstiller kjønn på, ha en sammenheng?

I denne oppgaven skal du lytte til podkasten Kjønnsavdelingen. Episode 2 - Media (soundcloud.com).

Lytt til podkastens første del, og finn ut hva forskerne sier om spørsmålene under. Elisabeth Eide snakker fra starten av podkasten og fram til 15:38, og Aina Landsverk Hagen snakker fra 16:28 til 27:55.

Oppgave 1

Elisabeth Eide er professor og medieforsker. Hun har forsket på hvordan mediene framstiller kjønn, og om det er likestilling i mediene.

  1. Hvordan framstilles kjønn i mediene, ifølge professor og medieforsker Elisabeth Eide?

  2. Hva mener hun er konsekvensene av hvordan mediene framstiller kjønn?

  3. Hva mener hun kan gjøres for å fremme likestilling i mediene?

Oppgave 2

Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog og forsker på netthets i mediene.

  1. Hvor omfattende mener hun netthetsproblematikk er?

  2. Hva påpeker hun er konsekvensene av netthets?

  3. Hva mener hun er gode tiltak for å håndtere netthets for dem som blir utsatt for det?

  4. I podkasten brukte forskerne uttrykk som feminisme, dagsorden, minoritetsmarkør, "sportifisering", seksualisert mobbing, ytringsskade, triggertema og hersketeknikk.
    Forklar hva som menes med disse utrykkene.

Oppgave 3

Skriv et leserinnlegg med overskriften "Likestilling i mediene?" fra ditt ståsted som ung voksen. Argumenter for hvordan dette påvirker deg, og drøft hva du mener må til for å fremme likestilling i mediene.

På sida Leserinnlegg (ndla.no) får du tips til teksten din.

Sist faglig oppdatert 26.04.2021
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter