Hopp til innhold

Fagstoff

Personlig mediert kommunikasjon

Personlig mediert kommunikasjon er personlig kommunikasjon ved hjelp av teknologiske medier. Sosiale medier har gitt oss en helt ny måte å kommunisere på. Utviklingen har også endret betingelsene for massekommunikasjon.

Medierte samtaler

Har du noen gang tenkt på hvordan folk kommuniserte da foreldrene dine vokste opp? Hvordan kunne de i det hele tatt omgås vennene sine uten mobiltelefon og internettilgang?

Den nye interaktive teknologien som vi fikk tilgang til på 2000-tallet, har forandret måten vi kommuniserer med hverandre på. I dag møter du vennene dine like ofte via sosiale medier som som i kantina. Skype gir bestemor mulighet til å møte barnebarna ansikt til ansikt hver dag, selv om de bor milevis fra hverandre. I arbeidslivet erstattes møter og tjenestereiser av kommunikasjon via e-post, fildeling og nettbaserte konferansetjenester.

Personlig kommunikasjon ved hjelp av teknologiske medier kalles personlig mediert kommunikasjon. Dette er en mellomform mellom vanlig personlig kommunikasjon og massekommunikasjon, både fordi budskapet formidles via et medium, og fordi deler av den personlige kommunikasjonen også er tilgjengelig for andre enn adressaten.

Nye kommunikative regler

Det har etter hvert oppstått egne kommunikative regler for personlig mediert kommunikasjon, tilsvarende de kommunikative reglene som gjelder for samtaler ansikt til ansikt. Skriftlige meddelelse på sosiale medier og SMS-er er preget av et muntlig språk som understreker nærhet og vennskap. Ord og uttrykk forkortes for å spare tid. Innholdet har gjerne en uformell karakter, der det refereres til personlige opplevelser og erfaringer.

Relatert innhold

Tilbakemelding blir ofte gitt i korte kommentarer, eller ved hjelp av "likes" og smilefjes. Du har sikkert kjent den kriblende følelsen når et lite rødt ikon på Facebook-sida di viser at 15 personer har kommentert statusen din. Slike tilbakemeldinger "smører" kommunikasjonen og fungerer på samme måte som når den du snakker med, smiler og nikker.

Teknologi skaper avstand. En skyggeside ved personlig mediert kommunikasjon er at det kan virke som om terskelen er lavere for ekstreme ytringer. Mye tyder også på at den sperren vi vanligvis har mot å sjikanere andre mennesker, blir borte. Vi ser ikke hvor lei seg de vi rammer blir, og vi slipper å bli konfrontert med andres avsky mot måten vi oppfører oss på.

Påvirker massekommunikasjon

Mediert personlig kommunikasjon endrer også betingelsene for massekommunikasjon. Interaktiv teknologi gjør at tradisjonelle medier i dag får direkte tilbakemelding (feedback) fra mottakerne via kommentarer og diskusjonssider.

Mottakerne deler også informasjon med redaksjonene i form av bilder og videoopptak som sendes fra mobil, eller korte meldinger på Twitter. Slik kan brukerne direkte påvirke det budskapet massemediene formidler. Dette kalles borgerjournalistikk.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 05.12.2017

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling