Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Konsekvenser av svinn

Svinn er tap av verdier og reduserer bedriftens lønnsomhet. I denne oppgaven skal du bruke det du har lært om svinn, til å reflektere over hvilke konsekvenser svinn kan ha for en bedrift.
  1. Velg en lokal bedrift. Beskriv bedriften.

  2. Hvilke svinnkilder finnes i bedriften?

  3. Hva slags tiltak kan bedriften sette inn for å redusere svinn? Systematiser tiltakene som fysiske, tekniske, administrative og manuelle tiltak.

  4. Hvordan kan et godt arbeidsmiljø redusere svinn?

  5. Reflekter rundt de økonomiske konsekvensene av svinn for bedriften og hvilke tiltak mot svinn du mener er de viktigste.

Tips til læreren

Oppgaven egner seg som en skriftlig innlevering eller en muntlig presentasjon.

Eleven kan gjerne ta utgangspunkt i praksisbedriften sin.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 25.10.2021

Læringsressurser

Svinn