Hopp til innhold

Fagstoff

Budsjettkontroll

Bedrifter utarbeider budsjetter ut ifra planer for driften. Men det er ikke alltid lett å forutsi hvordan ting vil gå. Salget kan bli lavere, eller kostnadene høyere, enn antatt. For å få oversikt må bedriften utføre budsjettkontroll, som er å sammenligne regnskapet med budsjettet.
En person analyserer tall ved hjelp av grafer, diagrammer og sirkler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan og hvorfor utfører vi budsjettkontroll?

Når vi utfører budsjettkontroll, sammenligner vi budsjettet med regnskapet. Vi sammenligner slik vi trodde det skulle bli, med slik det faktisk ble.

Det er to grunner til at bedrifter utfører budsjettkontroll. For det første kan vi bruke budsjettkontroll til å justere kursen underveis i et år, og dette gjør vi når vi lager budsjettkontroll på et månedsfordelt resultatbudsjett.

For det andre bruker vi budsjettkontroll til å lage budsjettgrunnlaget for neste års resultatbudsjett. Når vi har undersøkt bakgrunnen for avvikene mellom budsjett og regnskap, kan vi være mer treffsikre når vi arbeider med budsjettgrunnlaget for neste års budsjett.

Et budsjettkontrolldiagram viser hvordan man kan sammenligne budsjett og regnskap for å kontrollere budsjettet. De avvikene man finner i budsjettkontrollen, kan brukes til å korrigere driften underveis, eller de kan brukes som budsjettgrunnlag for neste periode. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppsettet for en budsjettkontroll er slik (alle beløp er i tusen kroner):

Budsjettkontorll

Kalkulasjon

Budsjett (kr)

Prosent av salget (%)

Regnskap (kr)

Prosent av salget (%)

Avvik (kr)

Avvik i prosent av budsjett (%)

Salgsinntekter

1 000

100

1 200

100

200

20

Varekostnad

500

50

550

45,8

–50

–10

Bruttofortjeneste/ dekningsbidrag

500

50

650

54,2

150

30

Faste kostnader:

Lønn

200

20

210

17,5

–10

–5

Andre driftskostnader

100

10

100

8,3

0

0

Avskrivninger

10

1

10

0,8

0

0

Rentekostnader

10

1

10

0,8

0

0

Resultat

180

18

320

26,6

140

77,8

Som du ser, er oppsettet for budsjettkontrollen likt med resultatbudsjettet. Avviket regnes ut for å finne forskjellen mellom budsjettet og regnskapet. Legg merke til at utregningen for å finne avviket er forskjellig for inntekter og kostnader.

Utregningen for salgsinntekter, dekningsbidrag og resultat er dette regnestykket: regnskap – budsjett = avvik.

Når du finner avviket på kostnadene, bruker du dette regnestykket:
budsjett – regnskap = avvik.

Tenk over

Hvorfor blir regnestykket forskjellig for inntekter og kostnader?

Prosent

Vi lager prosentutregningene for å enklere kunne sammenligne tallene. Å sammenligne prosenter gir oss ofte et bedre bilde av situasjonen enn å sammenligne tall. For eksempel er varekostnaden større i eksempelregnskapet enn i budsjettet tallmessig, 550 000 kroner og 500 000 kroner, men i forhold til salgsinntekten er prosenten lavere, 45,8 prosent og 50 prosent.

Eksempelet ovenfor forteller oss to ting: Vi har brukt mer penger på varer, og dette er logisk fordi vi har solgt mer, og samtidig har vi oppnådd en effektivitetsgevinst fordi varekostnaden i prosent av salget er lavere, 45,8 prosent i forhold til 50 prosent.

Dekningsbidrag og bruttofortjeneste

Vi bruker begrepet i prissetting, mens i budsjett og regnskap bruker vi begrepet . Utregningen av dekningsbidrag og bruttofortjeneste er lik, og kronebeløpet blir likt. Begge tallene blir også regnet i prosent av salgsinntekten uten merverdiavgift.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 25.04.2024

Læringsressurser

Budsjett