Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag resultatbudsjett for Sikkerhetsvakt AS

Bjarne og Torhild vil starte sitt eget firma, som skal tilby vektertjenester i nærmiljøet. De ønsker å ta opp konkurransen med de store sikkerhetsfirmaene ved å tilby prisgunstige sikkerhetsoppdrag.
Uniformert kvinnelig vekter med refleksvest og synlig ID-skilt. Ser halvt smilende ut over en kai med flere båter i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Om Sikkerhetsvakt AS

Både Bjarne og Torhild gikk service, sikkerhet og administrasjon vg2 og hadde deretter læreplass innenfor sikkerhet i forsvaret. Etter fullført læretid møttes de på vekterkurset til Securitas, hvor de også jobbet en kort periode. Nå vil de prøve seg på egen hånd i sitt eget firma, Sikkerhetsvakt AS.

Sikkerhetsvakt AS trenger tillatelse fra politiet til å drive sikkerhetsfirma. Lov om vaktvirksomhet krever at både Bjarne og Torhild er over 18 år og har tilfredsstillende vandel. Bedriften vil tilby mobilt og stasjonært vakthold allerede det første året, og lån til bil blir en stor utgift.

Bedriften er registrert i Brønnøysund, og nå skal de sette opp et resultatbudsjett som vil inngå i forretningsplanen. Når budsjettet er klart, vil de ta kontakt med en bank for å få lån til de første investeringene.

Det er et krav at de som utfører vakttjenester, må bruke uniform og bære synlig ID-kort. Bedriften skal også innrede et enkelt kontor som de har leid i sentrum av byen. Av andre kostnader må de regne med lønn, husleie, forsikring, kommunikasjonsutstyr, markedsføring og diverse småutgifter. I dette resultatbudsjettet er lønnskostnaden den variable kostnaden.

Oppgave


 1. Med utgangspunkt i tallene som er oppgitt nedenfor, skal du lage resultatbudsjett for det første året til Sikkerhetsvakt AS.

 • Salgsinntekter: kr 1 500 000
  For å oppnå disse inntektene må Torhild og Bjarne jobbe hardt og ta helgevakter i tillegg til ordinær vakttjeneste.

 • Lønn: kr 450 000 brutto per ansatt per år

 • Arbeidsgiveravgift: 14,1 % av bruttolønnen

 • Husleie: kr 10 000 per måned

 • Bedriftsforsikring: kr 1 500 per måned

 • 4 sett uniformer: kr 10 000 per sett
  Uniformene må godkjennes av politiet før bruk.

 • Kommunikasjonsutstyr: kr 35 000

 • Markedsføring: kr 1 000 per måned

 • Avdrag og renter på lån : kr 4 200 per måned
  De vil låne kr 500 000 med 3,5 % effektiv rente og en nedbetalingstid på 10 år.

 • Andre driftskostnader: kr 2 000 per måned


 1. Hva synes du om resultatbudsjettet? Er tallene realistiske?
  Beregn og vurder resultatgraden.


Løsningsforslag

Filer


Kilder

Lov om vaktvirksomhet: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-01-05-1

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 19.04.2022

Læringsressurser

Budsjett