Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet til Lyngdal Mote AS

Klesforretningen Lyngdal Mote AS skal sette opp budsjettene for neste år. Innehaver Anne Sofie har drevet butikk i mange år og har regnskapstall hun kan bruke som utgangspunkt.
Klesdesigner som arbeider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Resultatregnskap og balanse for Lyngdal Mote AS så slik ut i 20xx:

Resultatregnskap 20xx

Kalkulasjon

Kr

Salgsinntekt

6 695 000

– varekostnad

4 436 000

= bruttofortjeneste

2 259 000

Lønn og lønnskostnader

1 366 000

Husleie

180 000

Markedsføring

249 000

Andre driftskostnader

290 000

– sum faste kostnader

2 085 000

– finanskostnader

103 000

Resultat

71 000

Balanseregnskap 20xx

Kalkulasjon

Kr

Sum anleggsmidler

182 000

Varelager

2 231 000

Fordringer

187 000

Bank

232 000

Sum omløpsmidler

2 650 000

Sum eiendeler

2 832 000

Egenkapital

1 960 000

Langsiktig gjeld

455 000

Leverandørgjeld

417 000

Sum egenkapital og gjeld

2 832 000

Anne Sofie vil flytte butikken til et lokale i byen, bort fra byens kjøpesenter. Dette betyr at hun må investere i oppussing av det nye lokalet og andre ekstra kostnader knyttet til flyttingen.

Resultatbudsjettet

Anne Sofie lager et resultatbudsjett med utgangspunkt i følgende forventninger for det neste året:

 • Hun vil øke salgsinntektene med 10 %.

 • Bruttofortjenesten blir den samme i prosent av salgsinntekt.

 • Hun vil justere ned lønnskostnadene til 1 000 000 kr fordi hun ikke lenger skal følge kjøpesenterets åpningstider.

 • Husleien blir billigere – hun skal nå betale 10 000 kr i måneden.

 • Hun forandrer ikke på beløpet som skal brukes til markedsføring.

 • Andre driftskostnader blir høyere, hun beregner å bruke totalt 390 000 kr.

 • Interiør og utstyr skal avskrives med 20 % (saldoavskrivning). Investeringen er på 500 000 kr.

 • Finanskostnadene øker med 20 000 kr siden hun må ta opp mer lån.

Oppgave

 1. Sett opp resultatbudsjettet for Lyngdal Mote AS.

 2. Vurder forventet resultat.

Likviditetsbudsjettet

Anne Sofie vil også lage et likviditetsbudsjett for de første 6 månedene.

Likviditetsbudsjett

Kalkulasjon

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Inngående beholdning

+ innbetalinger450 000350 000450 000550 000650 000550 000

– utbetalinger

550 000

400 000

650 000

550 000

350 000

450 000

+innbetalingsoverskudd/ -underskudd

= utgående beholdning

Hun har en bankbeholdning 1. januar på kr 232 000.

Oppgave

 1. Fullfør likviditetsbudsjettet.

 2. Vurder likviditeten. Hva kan Anne Sofie gjøre for å bedre likviditeten?

Løsningsforslag

Filer

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021

Læringsressurser

Budsjett