Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Steinars nærbutikk AS

Steinar Graven har ansatt deg som lærling i salgsfaget. Steinar liker å ha god oversikt over økonomien i bedriften. Han får hjelp av et regnskapsbyrå til å føre regnskapet, men lager budsjettene selv. Du skal i oppgaven hjelpe Steinar med å lage budsjetter, samt utføre en budsjettkontroll.
Grønnsaksavdeling i butikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Steinars nærbutikk AS har et begrenset vareutvalg, men har lang åpningstid både på hverdager og i helgen. På kveldene har han ungdom som jobber for ham. Butikken har flest lokale kunder, men i feriene er det også hytteboere som stikker innom.

Bruk vedlagte Excel fil som arbeidsdokument til alle tre oppgavene.

Filer

Oppgave 1. Resultatbudsjett

Steinar har fått regnskapet for siste kvartal (Q4) i 20X1, og nå skal han lage et resultatbudsjett for 1. kvartal (Q1) i 20X2.

Resultatregnskapet 20X1, Q4

Kalkulasjon

Kroner

Salgsinntekter

1 300 000

– varekostnader

550 000

= bruttofortjeneste

750 000

Faste kostnader:

Lønn

250 000

Husleie

60 000

Reklame

30 000

Avskriving

27 000

Andre driftskostnader

136 000

– sum faste kostnader

503 000

= resultat

247 000

Resultatbudsjettet for Q1 i 20X2 skal ha følgende endringer i forhold til resultatregnskapet for Q4 20X1:

 1. Salgsinntekten forventes å øke med 10 %.

 2. Bruttofortjenesten forventes å øke til 80 % av budsjettert salgsinntekt.

 3. Lønn økes med 10 000 kr hver måned.

 4. Reklame økes med 20 %.

 5. Andre driftskostnader økes med 3000 kr hver måned.

 6. Husleie og avskrivinger er uendret.

Oppgave 2. Likviditetsbudsjett

Steinar ønsker også å lage et enkelt likviditetsbudsjett for de tre månedene i 1. kvartal (Q1) 20X2. Bruk følgende informasjon når du lager likviditetsbudsjettet:

 1. Hent inn relevante tall fra resultatbudsjettet du laget for Q1 20X2 i oppgave 1.

 2. Den inngående beholdningen er på kr 150 000.

 3. Salgsinntektene varierer, og fordeler seg slik:
  januar: 20 %, februar: 30 % og mars: 50 %.

 4. Varekjøpet fordeler seg med 80 % på januar og 20 % på februar.

 5. Reklamekostnaden betales i januar.

 6. Andre driftskostnader fordeles likt på de tre månedene.

Tenk over

Hvorfor er ikke avskrivninger med i likviditetsbudsjettet?

Om inngående beholdning var på kr 100 000 (istedenfor kr 150 000), hvilke konsekvenser ville det ha fått for likviditetsbudsjettet?

Oppgave 3. Budsjettkontroll

I april 20X2 får Steinar resultatregnskapet for 1. kvartal. Han vil da gjennomføre en budsjettkontroll og reflektere over positive og negative avvik.

Resultatregnskap 20X2, Q1

Kalkulasjon

Kroner

Salgsinntekter

1 211 520

– varekostnader

399 000

= bruttofortjeneste

812 520

Faste kostnader:

Lønn

275 000

Husleie

60 000

Reklame

35 000

Avskriving

27 000

Andre driftskostnader

139 000

– sum faste kostnader

536 000

= resultat

276 520

Du skal utføre budsjettkontroll med utgangspunkt i budsjettet du laget i oppgave 1, og resultatregnskapet for Q1 20X22 som oppgitt.

 1. Utfør budsjettkontrollen i Excel.

 2. Hvilke avvik er positive?

 3. Hvilke avvik er negative?

 4. Hvilke negative avvik er du mest bekymret for?

Løsningsforslag

Filer

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Budsjett