Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utfør budsjettkontroll for ungdomsbedriften Lykkeliten

Når vi gjør en budsjettkontroll, sammenligner vi faktiske tall i regnskapet med hva vi antok i budsjettet. Er det store avvik? Eventuelle avvik må analyseres, og kanskje må bedriften endre kurs. Ved å utføre budsjettkontroll får bedriften bedre kontroll over økonomien.
Jente blåser ut lys på en bursdagskake. Foto.

Forretningsideen til Lykkeliten UB lyder:

«Vi i Lykkeliten UB ønsker å planlegge og gjennomføre bursdagsselskap for barn fra fire til ti år i Vindafjord kommune.»

Produktet de tilbyr, er planlegging, gjennomføring og oppfølging av barnebursdager i gymsalen på Lundeneset videregående skole. Det overordnede målet er å få 20 % i fortjeneste av salgsinntekten.

Nå har Lykkeliten UB gjennomført sine aktiviteter i 4. kvartal og skal utføre en budsjettkontroll.

Resultatbudsjett

Kalkulasjon

Kroner

Salgsinntekt

30 000

– Varekostnad

7 500

= Bruttofortjeneste

22 500

Lønn

10 500

Avskrivninger

450

Andre driftskostnader

2 400

– Sum faste kostnader

13 350

= Driftsresultat

9 150

+ Renteinntekter

30

= Resultat

9 180

Resultatregnskap

Kalkulasjon

Kroner

Salgsinntekt

27 200

– Varekostnad

4 850

= Bruttofortjeneste

22 350

Lønn

15 400

Avskrivninger

450

Andre driftskostnader

4 210

– Sum faste kostnader

20 060

= Driftsresultat

2 290

+ Renteinntekter

5

= Resultat

2 295

Filer

Tips for utregning av avvik

Inntektstall:

regnskap - budsjett = inntektstall

Kostnadstall:

budsjett - regnskap = kostnadstall


På denne måten blir positive avvik positivt for bedriften, og negative avvik negativt for bedriften.

Oppgave

  1. Last ned Excel-malen for budsjettkontroll.

  2. Legg inn tallene fra resultatbudsjettet og resultatregnskapet, og utfør budsjettkontroll.

  3. Hvilke avvik bør Lykkeliten UB analysere nærmere?

  4. Klarte Lykkeliten UB å nå målet sitt om 20 % fortjeneste? Kan det være andre målsettinger som er mer relevante for en ungdomsbedrift?

Relatert innhold

Filer

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 10.01.2022

Læringsressurser

Budsjett