Hopp til innhold

Fagstoff

Arbeid med resultatbudsjett

En god organisering av arbeidet med resultatbudsjettet er helt nødvendig. Jo større bedriften er, desto viktigere er det. Ledelsen bør styre budsjettarbeidet på en måte som sikrer at de ansatte får innflytelse i prosessen.
Personer sitter rundt et møtebord, og en mann står ved fotenden av bordet og snakker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Budsjettet for neste år skal være et hjelpemiddel og en inspirasjon i bedriftens arbeid. Det skal være et hjelpemiddel til å styre kostnadene, for vi kan ikke kjøpe noe vi ikke har penger til. Og det skal være en inspirasjon til å yte litt ekstra for å nå salgsmålene vi har vært med på å bestemme.

Organisering og ledelse

Hvis alt budsjettarbeidet blir diktert ovenfra og ned, uten at de ansatte får bidra, vil trolig verken budsjettet eller neste års resultat bli tilfredsstillende.

Et slikt budsjett kan føles som en tvangstrøye. De ansatte kan miste noe av gnisten, siden de ikke har fått bidratt i det viktige budsjettarbeidet.

Ansatte som har fått en reell mulighet til å påvirke budsjettprosessen, vil trolig få et annet eierforhold til budsjettet. Dette kan igjen føre til et sterkt ønske om å bidra til at bedriften når målene de har satt i fellesskap.

Salgsavdelingen

Vi starter gjerne med å be selgerne tenke gjennom hvordan salget kan bli neste år. De ser på salget for inneværende år og vurderer trender og priser framover. Ut ifra dette kan salgsavdelingen komme med et forslag til budsjett for salgsinntekter.

Innkjøpsavdelingen

Innkjøpsavdelingen arbeider kontinuerlig med å forhandle og inngå nye avtaler med leverandører. De har dermed oversikt over prisene på varene vi trenger. Når salgsavdelingen har satt sine salgsmål, kan innkjøpsavdelingen regne ut de direkte kostnadene som er knyttet til salget. Dette danner grunnlaget for de budsjetterte varekostnadene.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen holder oversikt over bedriftens mange kostnader. Når bedriften har budsjettert salgsinntekter og varekostnader, kan de regne ut dekningsbidraget.

Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene, og det skal gi bedriften en fortjeneste. Økonomiavdelingen har god oversikt over lønnskostnader og andre faste kostnader, og dette legger de inn i budsjettet.

Tenk over

Diskuter fordeler og ulemper med å involvere de ansatte i budsjettprosessen.

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 02.12.2020

Læringsressurser

Budsjett