Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Budsjettkontroll av Annelises butikk

Annelise er spent på hvordan regnskapstallene for juni ble, sammenlignet med budsjettet. Hun vil derfor ha din hjelp til å gjennomføre en budsjettkontroll.
Budsjettkontrolldiagram. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du skal utføre en budsjettkontroll for Annelises butikk i juni, ut ifra oppgitte budsjett- og regnskapstall. Annelise er spent på å se hvilke tall som er forskjellige, og ikke minst hvorfor. Kan du hjelpe henne?

Resultatbudjsett og resultatregnskap for juni

Kalkulasjon

Resultatbudsjett i kr.

Resultatregnskapet i kr.

Salgsinntekt

600 000

393 200

– Varekostnad

90 000

44 480

= Bruttofortjeneste

510 000

348 720

Lønn (bruttolønn, ferielønn, arbeidsgiveravgift)

160 000

204 670

Husleie

30 000

30 000

Markedsføringskostnader

60 000

14 800

Avskrivninger

13 000

13 000

Andre driftskostnader

25 000

0

Sum faste kostnader

288 000

86 250

– Rentekostnader

0

2 500

= Resultat

222 000

83 750

Arbeidsbok

Filer

Oppgave

  1. Last ned arbeidsboken i Excel.

  2. Sett inn tall i budsjett og regnskap og regn ut prosent av salg.

  3. Regn ut avvik i kroner og prosent.

  4. Kommenter avvikene.

Løsningsforslag

Filer

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 13.05.2022

Læringsressurser

Budsjett