Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Annelises resultatbudsjett

Annelise har en gave- og interiørbutikk med produkter fra Sør-Europa. Det er vinter, og Annelise skal lage et resultatbudsjett for inneværende år. Hun trenger å ha økonomisk oversikt for å kunne planlegge innkjøp og aktiviteter i året som kommer.
En mann og en kvinne kikker på varer i en interiørbutikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hun har akkurat fått regnskapstallene for i fjor:

Resultatregnskap 20xx

Kalkulasjon

kroner

Salgsinntekt

5 990 000

– varekostnad

1 198 000

= dekningsbidrag

4 792 000

Lønn

1 680 000

Husleie

312 000

Markedsføringskostnader

350 000

Avskrivinger

36 000

Andre driftskostnader

216 000

– sum faste kostnader

2 594 000

Resultat

2 198 000

Annelise vurderer fjorårets resultat som godt og har satt av penger til å investere i nytt interiør og større lager. Hun vil også drive nettbutikk ved siden av utsalget. Dette betyr at hun forventer disse endringene:

  • Salgsinntektene forventes å øke med 20 %.

  • Dekningsbidraget beregnes til 85 % av salgsinntektene.

  • Avskrivinger øker med 10 000 kr per måned.

  • Markedsføringskostnadene beregnes til 10 % av forventet salgsinntekt.

  • Andre driftskostnader øker med 100 000 kr.

  • Husleie øker med 4000 kr per måned.

  • Lønn øker med 20 000 kr per måned.

Oppgaver

  1. Sett opp resultatbudsjettet.

  2. Vurder forventet resultat.


Løsningsforslag

Filer

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021

Læringsressurser

Budsjett