Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Kontorvikar AS

CC BY-SA

Janne og Stine har nettopp tatt fagbrev i service- og administrasjonsfaget. De vet at lokale bedrifter trenger ekstra ansatte i travle perioder. De har derfor opprettet sitt eget AS som skal selge administrasjon- og regnskapstjenester.

I denne læringsstien skal du gjøre økonomioppgaver. Først skal du regne ut hvilken timepris Kontorvikar AS skal bruke. Når du setter opp et budsjett, må du ta utgangspunkt i forventede inntekter som bygger på prisutregningen. Når en bedrift er i virksomhet, må de lage regnskap og sammenligne dette med det tenkte budsjettet i en budsjettkontroll.

Til slutt skal bedriften presentere regnskapet for banken, og da må det settes opp etter en bestemt mal, dette kalles et eksternt regnskap.