Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Budsjettering for Lykkeliten UB

Du skal sette opp salgsbudsjett, innkjøpsbudsjett, resultatbudsjett og likviditetsbudsjett for Lykkeliten UB.
Tre barn på bursdagsfeiring. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forretningsideen til Lykkeliten UB lyder: «Vi i Lykkeliten UB ønsker å planlegge og gjennomføre bursdagsselskap for barn fra 4 til 10 år i Vindafjord kommune.»

Produktet de tilbyr, er planlegging, gjennomføring og oppfølging av barnebursdager i gymsalen på Lundeneset videregående skole. Det overordnede målet er å få 20 % i fortjeneste av salgsinntekten.

De kjøper varer fra Kiwi og Europris i Ølensvåg og fra Storcash i Haugesund. UB-en er fritatt for mva., arbeidsgiveravgift og skatt på grunn av lav omsetning og lav lønn. Timelønn i forbindelse med bursdagsselskap som arrangeres etter skoletid, er kr 100.

Bruk denne malen til løsning av oppgavene.

Filer

Oppgave 1

Du skal sette opp salgsbudsjett, innkjøpsbudsjett, resultatbudsjett og likviditetsbudsjett for Lykkeliten UB for 4. kvartal, på bakgrunn av følgende opplysninger:

 1. Salgsmålene for 4. kvartal er ett barneselskap per uke, men med ulikt antall deltakere. De antar at inntektene blir: kr 8.000 for oktober, kr 12.000 for november og kr 10.000 for desember, uten mva. Bruttofortjenesten er 75 %.
 2. Salget av barneselskap faktureres per 15 dager, men det er som regel en kunde hver måned som vil betale kontant, så vi anslår kontantsalget til å utgjøre 25 % (ett av selskapene per måned).
 3. Varebeholdningen øker med kr 1000 i oktober og med kr 500 i hver av de to siste månedene.
 4. Lykkeliten UB ble stiftet i september og har per 1. oktober ikke pådratt seg noen leverandørgjeld.
 5. Varene blir innkjøpt på Storcash, med månedlig faktura som betales per 14 dager i måneden etter, samt at det blir gjort noen kontantkjøp i Ølensvåg. Kredittkjøpene utgjør 80 %, og kontantkjøpene utgjør dermed 20 %.
 6. Lønnskostnadene er budsjettert til kr 3.000 i oktober, kr 4.000 i november og kr 3.500 i desember, men utbetales på bakgrunn av innleverte timelister i måneden etter. Ingen får lønn for september.
 7. Andre driftskostnader – til etableringsgebyr, markedsføring og salg – er kr 400 per måned. Husleien er kr 100 per gang, budsjettert til kr 400 per måned, og betales per 30 dager.
 8. UB-en vil investere i anleggsmidler som de vil bruke i alle barneselskapene dette skoleåret. Anleggsmidlene kjøpes kontant for kr 1200 i oktober og avskrives lineært over de åtte månedene UB-en drives.
 9. Renteinntektene fra banken er lave på grunn av lite innskudd (startkapital og fortjeneste), men budsjetteres til kr 10 per måned.
 10. Startkapitalen for Lykkeliten UB var kr 5.000 kr, da de hadde 50 solgte eierandeler.

Oppgave 2

Beregn fortjenesten i prosent av salgsinntekten per måned og samlet. Når de det overordnede målet?

Oppgave 3

 1. Hvorfor setter vi opp både salgsbudsjett, innbetalingsbudsjett, innkjøps-/varekjøpsbudsjett, utbetalingsbudsjett, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett?
 2. Forklar forskjellen/sammenhengen mellom de ulike budsjettene.

Vedlagt løsningsforslag til oppgavene.

Filer

CC BY-SASkrevet av Dagfinn Våge .
Sist faglig oppdatert 25.03.2021

Læringsressurser

Budsjett