Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Resultatbudsjett for Økologisk Mat AS

Habibsa Amouleb driver Økologisk Mat AS. Du skal hjelpe henne med å sette opp et resultatbudsjett for det kommende året.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utdrag fra resultatregnskapet

Her er et utdrag fra resultatregnskapet for 20x2:

Resultatregnskap

Salgsinntekter

kr 1 700 000

Varekostnader

kr 800 000

Bruttofortjeneste

kr 900 000

Faste kostnader:

Lønn

kr 500 000

Husleie

kr 120 000

Markedsføringskostnader

kr 50 000

Avskrivinger

kr 70 000

Andre driftskostnader

kr 25 000

Sum faste kostnader

kr 765 000

Resultat

kr 135 000

Habibsa vil sette opp resultatbudsjettet for 20x3 og har hentet inn følgende informasjon: Markedet er i tøff konkurranse. Derfor vil hun senke prisene slik at bruttofortjenesten går ned til 45 %.

Salgsinntektene skal øke med 15 %. Lønn skal gå opp med 2 %. Andre driftskostnader skal øke med 10 %.

På grunn av økt konkurranse i markedet ønsker Habibsa å satse mer på reklame. Markedsføringskostnadene skal derfor utgjøre 5 % av budsjetterte salgsinntekter. Avskrivningene og husleie forblir uendret.

Oppgaver

  1. Sett opp resultatbudsjett for 20x3.
  2. Regn ut resultatgrad og kommenter budsjettet.

Filer

CC BY-SASkrevet av Hindrik Sants.
Sist faglig oppdatert 23.02.2023

Læringsressurser

Budsjett