Hopp til innhold

Yrkesliv i helsearbeiderfag (HS-HEA vg2)

I arbeid med mennesker

For å dekke brukernes helhetlige omsorgsbehov og tilrettelegge for et aktivt liv skal du samarbeide med både brukere, pårørende og fagpersoner fra ulike sektorer. Bruk av velferdsteknologi og andre hjelpemidler er også en sentral del av arbeidsdagen til en helsefagarbeider.

Hjelpemidler, teknologi og universell utforming

Teknologi og hjelpemidler bidrar til økt brukermedvirkning, selvstendighet og mestring for den enkelte. Som helsefagarbeider skal du anvende tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi, og du skal også veilede brukere og pårørende i bruk av disse verktøyene.

Læringsressurser

Hjelpemidler, teknologi og universell utforming