Hopp til innhold

Fagstoff

Å arbeide på sykehjem

Sykehjem er en institusjon med heldøgns omsorg og pleie for personer som på grunn av alder, sykdom eller skade har behov for mer bistand enn det er mulig å yte i hjemmet. I denne episoden av serien Helene sjekker inn får du et innblikk i hvordan det er å bo og arbeide på sykehjem.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan være årsaker til at personer har behov for å flytte inn på sykehjem?

  2. Hvorfor er det ofte en stor påkjenning å flytte inn på sykehjem?

  3. Hvordan kan du som helsefagarbeider gjøre overgangen fra hjem til sykehjem så god som mulig?

  4. Hva er vanlige arbeidsoppgaver for helsefagarbeidere på sykehjem?

  5. Hvilke andre yrkesgrupper er det vanlig å samarbeide med når du jobber på sykehjem?

  6. Hvorfor er det viktig at beboerne på sykehjemmet får hjelp til å ivareta vante rutiner som hårstell og sminke i tillegg til grunnleggende personlig hygiene?

Diskuter

I løpet av en arbeidsdag på sykehjemmet kan det oppstå flere etiske dilemma. Diskuter med en medelev eller i grupper:

  1. Hvilke vanlige etiske dilemma kan oppstå i jobben som helsefagarbeider? Bruk gjerne eksempler fra eget praksissted.

  2. Hvordan kan du som helsefagarbeider håndtere disse utfordringene?

  3. Hvordan kan du som helsefagarbeider bidra til at hver enkelt beboer på sykehjemmet føler seg verdsatt?

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 31.05.2022

Læringsressurser

Bolig- og institusjonstjenesten