Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Årsplan for naturfag på YF – naturbruk

Det er mange måter å nå et mål på. Her kommer et forslag til hvordan du kan planlegge kommende skoleår etter læreplanen (LK20) ved hjelp av fagressursene som tilbys av NDLA i naturfag.

Kalenderblad. Foto.

Fagressursene i naturfag fra NDLA dekker hele læreplanen (LK20). Dette inkluderer de grunnleggende ferdighetene, kjerneelementene, de tverrfaglige temaene og kompetansemålene. Med nytt og spennende fagstoff håper vi å kunne bidra til skaperglede, engasjement, utforskertrang, nysgjerrighet og kritisk tenkning både i og utenfor klasserommet.

Årsplan for naturfag på YF – naturbruk

Vi har laget et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til et utvalg fagressurser for hvert emne.

Planen er veiledende og kan lastes ned slik at den enkelt kan tilpasses ulike elevgrupper og skolens egen årsplan.

  • Læreplantilknytningen er lagt inn periodevis for de ulike emnene, og vi henviser til den ved starten av et nytt emne.

  • I planen har vi lagt til rette for å jobbe med de tverrfaglige temaene i tilknytning til flere av naturfagets egne emner. Dette er spredt utover hele skoleåret og utgjør totalt fem uker. NDLA tilbyr mange måter å jobbe med de tre tverrfaglige temaene på. Enkeltlærere kan bruke ressursene i faget sitt eller samarbeide på tvers av ulike fag.
  • Kompetansemålet «utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder» er godt egnet innenfor alle emnene i naturfaget. I årsplanen er det plassert i ukene 18/19/20 under emnet klima og miljø, men dette kan enkelt justeres og tilpasses andre emner.

Årsplanen som redigerbar tekstfil og PDF.

Filer

Årsplan naturfag Vg1 NA

Sist oppdatert 13.08.2021
Tekst: Camilla Øvstebø (CC BY-SA)

Læringsressurser

Årsplaner i naturfag, LK20

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Årsplan for naturfag på YF – naturbrukDu er her