Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Feltarbeid: Abiotiske og biotiske forhold i bekker og elver

Ved feltarbeid i en bekk kan du studere hvordan livet i bekken forandrer seg over en strekning, og spesielt legge merke til endringer som skjer nedenfor et avløpsrør eller en grøft som renner ut i bekken.
Tre personer holder på med feltarbeid i ei lita elv. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med dette feltarbeidet er å undersøke de abiotiske og biotiske forholdene i en bekk eller ei elv, og bruke resultatene til å vurdere forurensningsgraden i bekken/elva.

Innledning

Gutt og jente vurderer vannprøve i elv. Foto.

Vi kan finne ut en del om statusen til en bekk, det vil si hvor forurenset eller forsuret bekken er, med enkle målinger og observasjoner av

 • lukta på vannet
 • skumdannelsen
 • hvordan vannet ser ut
 • hvordan bunnen ser ut, og hva som vokser der
 • bunndyr og artssammensetningen av disse
 • utslipp, søppel og skrot i og ved vannforekomsten
 • vannets surhetsgrad, pH-verdi

Hver av egenskapene kan vi klassifisere på en skala fra 1 til 4 – fra en bekk som ikke er forurenset, til en bekk som er veldig forurenset.

Filer

Framgangsmåte

 1. Bekk med skum og røde steiner. Foto.

  Merk av stasjonen du undersøker, på et kart.

 2. Beskriv området.
 3. Bruk skjemaet, og klassifiser hver av egenskapene ved vassdraget.
 4. Fyll en beholder (syltetøyglass) med vann fra bekken, og lukt på vannet.
 5. Hold papirarket bak beholderen, og vurder fargen på vannet.
 6. Se om vannet er uklart og har partikler.
 7. Gå langs bekken, og observer om det er skumdannelser. NB! Skumdannelse fra forurensing danner gjerne luftige, blåhvite eller brunaktige skumdotter. I fosser/stryk kan det dannes naturlig skum som er tett og brunhvitt.
 8. Fyll en vannprøveflaske. Ta den med til skolen for å måle pH der, eller mål pH med en gang.
 9. Studer bunnen av bekken for å se hva som vokser på steinene (se skjemaet).
 10. Noter om det er søppel, skrot, utslipp av kloakk og lignende i og ved bekken.
 11. Fyll plastbakken med vann.
 12. Rot med stangsilen i bunnen av bekken der det er mulig, og før innholdet over i plastbakken. La det stå rolig en liten stund, så vil du se at smådyrene begynner å bevege seg.
 13. Finn ut hva slags dyr det er. De du ikke klarer å bestemme, tar du med i glasset tilbake til skolen.

Resultater

 • Forklar forskjellen på abiotiske og biotiske faktorer.

 • Lag en oversikt over de abiotiske og de biotiske faktorene fra ditt område i bekken.

 • Vurdering av endelig forurensingsgrad: Finn gjennomsnittstallet for alle egenskapene, men hold pH-målingen utenfor. Bruk skjemaet, og begrunn hvordan du vil klassifisere bekken på grunnlag av alle målingene og observasjonene. Foreslå forsuringsklasse på grunnlag av pH-målingen.

 • Sammenlign resultatene fra ulike lokaliteter langs samme vassdrag, og prøv å vurdere hva eventuelle forskjeller kan komme av.

 • Hvordan vil de ulike forurensningsgradene påvirke livet i bekken?

Oppslagsverk

Jente tar vannprøve med glass i en bekk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Bjørg E. B. Aurebekk.
Sist faglig oppdatert 16.04.2021

Læringsressurser

Økologi