Hopp til innhold

Fagstoff

Surere hav

Havet tar opp store mengder karbondioksid fra lufta. Dette er en helt naturlig prosess, men økte utslipp av karbondioksid fører til større opptak og surere vann.

Karbondioksid og vann blir kullsyre

Karbondioksid som er i atmosfæren løses opp i vann. Karbondioksid reagerer med vann, og danner karbonsyre (kullsyre). Karbonsyren gjør at det blir høyere konsentrasjon av hydrogenioner i vannet.

Hydrogenionene kan reagere med karbonationer. Karbonat er det stoffet som kalklevende organismer må ha for å kunne lage skallet eller skjelettet sitt. Hvis de taper kampen om karbonat, vil de ikke kunne bygge skall som beskytter dem godt nok mot omgivelsene.

Reaksjonslikninger som viser at karbondioksid fra lufta løses opp i vann og danner karbonsyre. Karbonsyra gjør at pH i havet synker slik at kalkskall til dyr blir deformerte. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forsuringen øker med CO2-konsentrasjonen i atmosfæren

Opptak av CO2 i vann er en naturlig prosess, men opptaket øker i takt med økte utslipp av CO2. De siste 200 årene har verdenshavene i gjennomsnitt blitt 27 % surere i overflaten.

Havet er surere om vinteren enn om sommeren. Hvorfor er det slik, tror du?

I havet lever det store mengder alger som driver fotosyntese. Om sommeren er det god tilgang til lys, og algene vokser mye. I denne prosessen tar algene opp CO2, og danner oksygen og druesukker. Dermed holdes CO2-konsentrasjonen nede.

Om høsten og vinteren skjer den motsatte prosessen. Det er minimalt med fotosyntese, så forbruket av CO2 reduseres kraftig. De fleste algene dør og brytes ned. Dette frigir CO2, og mengden CO2 i vannet øker


Snegle i vann på svart bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arktiske økosystemer er spesielt utsatt

Havområdene i nord er spesielt utsatt for økt forsuring. Ulikt mange andre stoffer, løser karbondioksid seg lettere i kaldt vann enn i varmt vann.

Organismer som danner kalkskall er sårbare når pH-verdien synker. Dette gjelder for eksempel kråkeboller, koraller, hummer, snegler og muslinger.

Vingesneglene er en gruppe som er en viktig næringskilde for mange andre arter. Den er en i arktiske havøkosystemer. Vingesneglen har et skall laget av kalk, og er derfor sårbar for endring i surhetsgrad.

Nærbilde av korall. Foto.

Arktiske økosystemer er mye enklere enn økosystemer i tropiske områder. Arktiske arter som forsvinner, vil ha stor innvirkning på økosystemene her.

Korallrev er noe vi gjerne forbinder med tropiske områder, men det finnes mange korallrev langs norskekysten også. Korallrevene er viktige leveområder for andre organismer. er spesielt tallrike, men også fiskearter som uer og brosme.

Finnes det koraller i nærheten av der du bor?

Miljødirektoratet har laget et kart som blant annet viser forekomst av koraller langs kysten av Norge. Hvis du bor et sted langs kysten, kanskje du kan finne koraller i nærheten av der du bor?

Kart over korallforekomster på norskekysten fra miljødirektoratet.no

Oppgaver

Jobb videre med havforsuring i ressursene under:

Kilder

Bjerknessenteret. (2019, 25. september). Havforsuring. Hentet fra https://www.bjerknes.uib.no/artikler/faktasider/havforsuring

Havforskningsinstituttet. (2019, 12. desember). Tema: Norske korallrev. Hentet fra https://www.hi.no/hi/temasider/hav-og-kyst/norske-korallrev

Miljødirektoratet. (2019, 6. desember). Forsuring av havet. Hentet fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/forsuring-av-havet/

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 27.09.2019

Læringsressurser

Karbon