Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Undersøk sammenhengen mellom egenskaper og kjemiske bindinger

Forutsi bindingstypene i stoffer basert på observasjoner av fysiske egenskaper.
En elev heller salt i et målebeger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette forsøket skal du undersøke fysiske egenskaper hos stoffer – som smeltepunkt, løselighet og ledningsevne. På bakgrunn av det du finner ut, skal du forsøke å klassifisere stoffene som ioneforbindelser eller molekyler.

Utstyr
 • analysebrett
 • gassbrenner
 • instrument for å måle ledningsevne
 • kokering
 • stativ med muffe og klemme
 • tykke hansker
 • aluminiumsfolie
 • engangspipetter
 • kalsiumklorid, CaCl2
 • kaliumjodid, KI
 • natriumklorid, NaCl
 • ibuprofen, C13H18O2
 • sukrose, C12H22O11
 • paracetamol, C8H9NO2
 • etanol, C2H5OH
 • heksan, C6H14
Analysebrett med groper til analyse av ulike stoffer. Illustrasjon.

Risikovurdering

Bruk sikkerhetsdatabladene for de ulike stoffene du bruker, og vurder følgende:

 • egenskaper ved stoffene du skal jobbe med
 • faremomenter når du gjennomfører forsøket
 • spesielle tiltak
 • avfallshåndtering

Relatert innhold

Stativ med kokering og gassbrenner. Illustrasjon.

Framgangsmåte

 1. Brett aluminiumsfolien dobbelt, og legg den oppå kokeringen. Sett gassbrenneren under.
 2. Juster kokeringen slik at flammen på gassbrenneren er like under aluminiumsfolien.
 3. Ta noen krystaller av hvert stoff, og fordel dem utover på aluminiumsfolien. Pass på at stoffene ikke blandes.
 4. Tenn gassbrenneren, og observer når de ulike stoffene begynner å smelte.
 5. Avslutt etter 2 minutter. Hvis noen av stoffene ikke smeltet, registrerer du det.
 6. Legg noen krystaller av hvert av de hvite stoffene i den øverste raden på et analysebrett. Gjenta for neste rad også.
 7. Tilsett 10 dråper vann til hver brønn i den øverste raden. Observer om noen av stoffene løser seg opp.
 8. Tilsett 10 dråper etanol til hver brønn i raden under. Observer om noen av stoffene løser seg opp.
 9. Mål ledningsevnen til stoffene ved å senke begge elektrodene ned i hver brønn på analysebrettet. Skyll og tørk elektrodene hver gang du skal undersøke et nytt stoff.

Resultater

stoff

smeltepunkt

løselighet i vann

løselighet i heksan

ledningsevne

kalsiumklorid

kaliumjodid

natriumklorid

ibuprofen

sukrose

paracetamol

Konklusjon

 1. Sorter stoffene dere har analysert, i to grupper basert på fellestrekk dere har funnet.
 2. Hvilke fellestrekk er dette?
 3. Avgjør hvilken gruppe som består av ioneforbindelser, og hvilken som består av molekyler.
 4. Hvilken type binding er det mellom molekylene?

Relatert innhold

CC BY-NC-SARettighetshaver: Libretexts
Sist faglig oppdatert 29.08.2019

Læringsressurser

Karbon