Hopp til innhold

Fagstoff

Proteinsyntesen

Proteinsyntesen sørger for bygging av nye proteiner i cellene hele tida. Ribosomene er de organellene som kan lage protein av oppskriften på mRNA. En million ulike proteiner trengs blant annet til transport, de inngår i immunforsvaret og er byggesteiner for hud, hår og organer.
Cellekjerne, mRNA, aminosyrer og polypeptidkjede. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppskrift fra kjernen til cytoplasma

Siden de store DNA-molekylene ikke kan flyttes ut av kjernen, må DNA-oppskriften på proteinet kopieres før det kan bygges. Kopieringer foregår ved at genet transkriberes til ved hjelp av enzymet RNA-polymerase.

DNA er bygd opp av basene thymin (T), guanin (G), adenin (A) og cytocin (C). RNA inneholder de samme basene, med unntak av at T er byttet ut med uracil (U), og er enkelttrådet.

Når et mRNA (budbringer-RNA) er ferdig formet i cellekjernen, bærer det en kopi av genet ut gjennom porene i kjernemembranen mot ribosomene i cytoplasmaet, hvor proteinsyntesen foregår.

Del av DNA-molekyl kopieres. Kopien brukes til å sette sammen aminosyrer til en polypeptidkjede. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ribosomer leser oppskriften

Ribosomene er de organellene som kan lage protein av oppskriften på mRNA. I cytoplasmaet vil ett eller flere ribosomer koble seg til mRNA (oppskriften). Mens ribosomet glir langs mRNA-tråden og "leser" koden (tre og tre nitrogenbaser), vil tRNA (transportmolekyl) bringe de riktige aminosyrene til ribosomet.

Dette skjer fordi det kun er det ene tRNA-molekylet med riktig antikodon (tre nitrogenbaser) og riktig aminosyre som får feste seg på det ledige setet i ribosomet.

Det finnes 20 ulike aminosyrer, men hvert tRNA-molekyl transporterer kun én type aminosyre. Når oppskriften er lest, har vi en lang rekke med aminosyrer som blir til et protein når det er foldet ferdig.

Ribosom leser av mRNA og setter sammen aminosyrer til et polypeptid. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Matchende koder

Med riktig tRNA på plass i ribosomet, vil basene i kodon og antikodon binde seg sammen. U (urasil) binder seg til A (adenin), og C (cytosin) binder seg til G (guanin).

Et stort ribosom omslutter mRNA og kobler sammen aminosyrene som tRNA kommer med. Illustrasjon.

Når det er to tRNA-molekyler i ribosomet samtidig, vil ribosomet koble sammen aminosyrene deres og flytte seg et hakk videre på mRNA-strengen. Det første tRNA-et løsner og er klart til bruk igjen straks det har hentet en ny aminosyre av samme sort.

Slik fortsetter ribosomet å koble sammen aminosyrene til en lang polypeptidkjede etter oppskriften på mRNA. Det siste kodon på mRNA er et STOPP-kodon som får polypeptidkjeden og ribosomet til å løsne fra mRNA-et.

Folding til ferdig protein

Til slutt blir polypeptidet foldet sammen til et ferdig protein i golgiapparatet. Det er utvalget og rekkefølgen av aminosyrer som bestemmer hvordan proteinet folder seg. Nå blir proteinet aktivt og klart til å utføre oppgaven sin i eller utenfor cella.
Det minste proteinet er på cirka 50 aminosyrer (insulin), og er derfor laget fra et gen på 150 nitrogenbaser pluss start- og stoppkoder. De fleste proteiner er mange ganger større.

Hvor mange nitrogenbaser er det i oppskriften til et protein med 310 aminosyrer?

Viktige begreper

Begrep

Forklaring

mRNA

Messenger-RNA = budbringer-RNA. Det har oppskrift på et protein.

tRNA

Transport-RNA bringer aminosyrer til ribosomet.

Hver type tRNA transporterer kun én type aminosyre.

rRNA

RNA som finnes i ribosomene.

kodon

Tre og tre baser på mRNA-et som koder for en aminosyre = en triplett.

antikodon

De tre basene på enden av tRNA-et som skal passe til kodonet på mRNA.

triplett

Tre og tre nitrogenbaser.

polypeptid

Mange aminosyrer bundet sammen i kjede. Poly = "mange". Når det blir ferdig foldet, er det et protein.

RNA-polymerase

Enzym som deltar i syntesen av mRNA

Relatert innhold

Simleringen viser trinn for trinn hvordan mRNA dannes og transporteres ut til ribosomene hvor aminosyrer settes sammen til proteiner.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 03.01.2020

Læringsressurser

Arvestoffet