Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver – arvestoff og celler

Disse interaktive oppgavene om celler og arvestoff egner seg godt til repetisjon og gir deg en fin sjanse til å teste hva du har lært og forstått.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4

Oppgave 5

Oppgave 6

Oppgave 7

Oppgave 8

Oppgave 9

Oppgave 10

Sirkulært diagram som representerer den genetiske koden. Diagrammet har tre konsentriske sirkler med ulike farger og bokstaver. Den ytterste sirkelen har 20 seksjoner som viser de 20 aminosyrene som bygger opp proteiner. Den midterste sirkelen har fire seksjoner som viser de fire nukleotidene som bygger opp DNA og RNA. Den innerste sirkelen har 12 seksjoner som viser de 12 kodonene som bestemmer hvilken aminosyre som skal settes inn i proteinet. Diagrammet har også sorte prikker og linjer som kobler sammen de ulike seksjonene. Diagrammet er en måte å visualisere hvordan den genetiske informasjonen blir oversatt til proteiner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 11

Oppgave 12

Relatert innhold

Diagrammet og tabellen viser hvilken aminosyre hver triplett (kodon) i mRNAet er kode for. De fire nitrogenbasene kan kombineres på 64 ulike måter.

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 23.03.2024

Læringsressurser

Arvestoffet