Hopp til innhold

Fagstoff

Genetisk kode – oversikt

Diagrammet og tabellen viser hvordan tre og tre nitrogenbaser i mRNA er koder for bestemte aminosyrer.
Sirkulært diagram som representerer den genetiske koden. Diagrammet har tre konsentriske sirkler med ulike farger og bokstaver. Den innerste sirkelen har fire seksjoner som viser de fire nukleotidene som bygger opp DNA og RNA: adenin, guanin, cytosin og uracil. Utenpå hver seksjon ligger fire nye seksjoner med de samme nukleotidene. Slik gjentar det seg en gang til. Den ytterste sirkelen har seksjoner som viser aminosyrene som tilsvarer den kombinasjonen av nukleotider man har fulgt, fra innerst og ut hit. Diagrammet er en måte å visualisere hvordan den genetiske informasjonen blir oversatt til proteiner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Aminosyrer og kodon

Aminosyre

Forkortelse

Kodon

alaninAlaGCU, GCC, GCA, GCG
argininArgCGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG
asparaginAsnAAU, AAC
asparaginsyreAspGAU, GAC
cysteinCysUGU, UGC
glutaminsyreGluGAA, GAG
glutaminGlnCAA, CAG
glysinGlyGGU, GGC, GGA, GGG
histidinHisCAU, CAC
isoleucinIleAUU, AUC, AUA
leucinLeuUUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG
lysinLysAAA, AAG
metionin, STARTMetAUG
fenylalaninPheUUU, UUC
prolinProCCU, CCC, CCA, CCG
serinSerUCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC
treoninThrACU, ACC, ACA, ACG
tryptofanTrpUGG
tyrosinTyrUAU, UAC
valinValGUU, GUC, GUA, GUG
STOPPSTOPPUAA, UAG, UGA
Kilder

Genetisk kode. (2023, 9. januar ). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/wiki/Genetisk_kode

Heiberg, A. (2019, 17. juni). Kodon. I Store norske leksikon. https://sml.snl.no/kodon

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 23.11.2023

Læringsressurser

Arvestoffet